Annons:
STATSBUDGETEN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

ST: "Låga ambitioner för statsförvaltningen"

STs ordförande Britta Lejon välkomnar flera av regeringens budgetförslag. Men hon saknar förslag för att stärka statsförvaltningen och oroas över neddragningarna på Migrationsverket.
Britta Lejon, förbundsordförande ST.

Höjt inkomsttak i socialförsäkringen, förstärkningar av rättsväsendet, minskad karens i a-kassan och avdragsrätt för fackföreningsavgifter är bra förslag, anser Britta Lejon. Även satsningarna på välfärden i övrigt ser hon som positiva, även om hon sätter ett frågetecken för den totala nivån på budgeten, med reformer för drygt 40 miljarder kronor.

– Man kan fundera på hur det i längden blir med tendenser till överhettning i ekonomin. Man kanske hade behövt kompensera för satsningarna på något sätt.

Det regeringen dock inte satsat på är statsförvaltningen, säger Britta Lejon. Och där hade hon önskat högre ambitioner.

– Vi vill att förutsättningarna för ledarskapet i staten förbättras och att man lägger pengar på en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Man borde också ha rättat till problemet att de myndigheter som ska flytta verksamhet från Stockholm inte får några extra pengar för det.

Regeringen har föreslagit att fler statliga servicekontor ska inrättas och att servicekontoren efterhand ska hantera arbetsuppgifter från fler myndigheter än Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. De är tänkta att drivas av Statens servicecenter, och de berörda myndigheterna ska få totalt 420 miljoner kronor under en femårsperiod för genomförandet. Men hur det ska lösas praktiskt och rättsligt återstår att se, konstaterar Britta Lejon.

– Myndighetsbeslut ska fattas av den egna personalen, inte av anställda på andra myndigheter. Nu ska Mats Sjöstrand utreda de svårigheterna. Går det att lösa är det bra, men annars blir det svårt att få verkstad.

STs ordförande är också bekymrad över budgetläget på Migrationsverket, som får omfattande neddragningar.

– Den stora nedskärningen skjuts lite framåt i tiden, men det blir nära en halvering av arbetsstyrkan till 2020. Samtidigt är handläggningstiderna fortfarande väldigt långa. Vi måste kunna garantera rättssäkerheten i asylprocessen.

Bli den första att tycka till!