Annons:
Högskolan
Nyhet
AVTherese SäfströmTyck till!

ST: Oväntat beslut om stiftelser

Att regeringen skjuter upp sitt förslag om privata högskolestiftelser innan remisstiden gått ut förvånar Ing-Marie Nilsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet.
Ing-Marie Nilsson, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet.Bild:Sören Fröberg

ST välkomnar regeringens beslut att skjuta förslaget om högskolestiftelser på framtiden.

– Det är ett undermåligt förslag, säger Ing-Marie Nilsson.

Men hon tycker ändå att det är märkligt att regeringen går ut nu, mitt i remisstiden, och vill utreda detta mer.

Ing-Marie Nilsson understryker att förslaget att privatisera högskolor inte har strukits. Det handlar om att utreda förslaget vidare. Bland annat när det gäller konsekvenserna för de anställda och studenternas rättigheter.

Kritiken från ST och flera tunga remissinstanser handlar bland annat om farhågor kring insyn och forskningens oberoende. 

– Det här är ytterligare ett bevis på regeringens vilja att privatisera statlig verksamhet. Det oroar att de ger sig på en så oerhört viktig samhällsfunktion som lärosätena utgör.

Stiftelsebildningen skulle underlätta möjligheten att sluta internationella samarbetsavtal.

– Men det är sådant som borde gå att lösa utan att man måste gå över ån efter vatten.

ST ska nu försöka ta fram ett eget alternativt förslag.

Bli den första att tycka till!