Annons:
STs ordförande Britta Lejon har skickat brev till myndighets- och bolagsledningar, med anledning av #metoo. Syftet är att uppmärksamma arbetsgivarna på det ansvar de har för att arbeta förebyggande mot trakasserier.Bild:Getty Images
#metoo
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

ST uppmanar arbetsgivare att agera mot sexuella trakasserier

STs ordförande Britta Lejon har skickat brev till myndighets- och bolagsledningar, med anledning av vad som kommit fram i #metoo-kampanjen. ”Jag påminner om att lagstiftningen skärpts och erbjuder STs stöd i arbetet för att motverka trakasserier”, säger hon till Publikt.
STs ordförande Britta Lejon.Bild:Andy Phrat

”Jag hoppas att du som myndighets- och bolagschef redan arbetar aktivt för att motverka alla former av trakasserier och diskriminering”, skriver Britta Lejon i brevet och menar att det i allra högsta grad är en arbetsplatsrelaterad fråga.

– Många av dem som trätt fram vittnar om sexuella trakasserier just på arbetsplatsen, säger hon.

I brevet lyfter hon fram Arbetsgivarverkets och Arbetsmiljöverkets statistik som visar att omkring 3 procent av kvinnorna och 1 procent av männen utsätts för sexuella trakasserier av arbetskamrater eller chefer.

– Jag är övertygad om att sexuella trakasserier underrapporteras. Och vi vet att många anställda dessutom trakasseras och kränks av medborgare.

Syftet med brevet är att uppmärksamma arbetsgivarna på det ansvar de har för att arbeta förebyggande mot trakasserier.

– Jag påminner om att diskrimineringslagstiftningen skärpts i år och att arbetsgivarens ansvar har utökats. Det är ett krav att arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbete för att förhindra trakasserier och att man dokumenterar arbetet. Jag skriver också att ST gärna är en partner och ett stöd i det arbetet, säger Britta Lejon.

Nu uppmanar hon myndighets- och bolagsledningar att ta kontakt med facket för att tillsammans arbeta för att motverka kränkningar på arbetsplatsen.

– Jag förväntar mig att ledningen för upp frågan högt upp på sin dagordning. Och att de ger sina chefer bra förutsättningar, som utbildning, utrymme i form av tid och stöd för att ta itu med de här frågorna.  

Bli den första att tycka till!