Annons:
Bild:Getty Images
Omställning
Fördjupning
AVElin EkseliusTyck till!

Starkt skyddsnät när du förlorar jobbet

Ibland händer det som ingen vill ska hända: anställda blir av med jobbet. I sådana lägen är det viktigt att känna till att det finns ett skyddsnät som ska hjälpa den som drabbas att hitta en väg framåt i yrkeslivet.

Vid en omställning har den anställde rätt till olika slags stöd. Villkoren varierar beroende på vilket avtals­område man arbetat inom – exempelvis på en myndighet som omfattas av Arbetsgivarverkets avtal. Även anställningsformen har betydelse.

För den som arbetar på en myndighet finns sedan ett par år tillbaka två olika avtal som ska bilda en skyddande kedja för den anställde. De heter avtal om lokala omställningsmedel och omställningsavtalet.

Medan det förstnämnda avtalet är till för att löpande bibehålla och stärka medarbetarnas kompetens, syftar omställningsavtalet till att skydda den som faktiskt förlorar sin anställning.

Åsa Lindh är vd för Trygghets­stiftelsen, som ska hjälpa drabbade på myndigheter att hitta ett nytt arbete så fort som möjligt.

– Jag ser det som ett fantastiskt försäkringserbjudande för den som blir uppsagd eller har en tidsbegränsad anställning som löper ut. Våra anställda träffar alla individer och lägger upp en individuell plan, säger hon.

Vid årsskiftet var 3 816 personer anmälda hos Trygghetsstiftelsen.

– Antalet sjönk under förra året och det beror på att arbetsmarknaden just nu är väldigt bra för våra kunder, säger Åsa Lindh.

Trygghetsrådet organiserar bland annat coachning, seminarier och kompetens­utveckling och hjälper dem som väljer att starta eget.

– Många blir glatt överraskade över att det är en hel palett av stöd som vi kan erbjuda. Särskilt om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller har haft en längre tidsbegränsad anställning har vi stora möjlig­heter att skräddarsy insatser, säger Åsa Lindh.

Trygghetsstiftelsen är till för den som arbetar på en statlig myndighet. Men arbetsmarknaden rymmer flera omställningsorganisationer. Exempelvis finns TRR Trygghetsrådet för tjänstemän i en stor del av den privata sektorn – dit är exempelvis Postnord, SJ och Swed­avia anslutna.

De flesta hittar en lösning

81 procent av de som haft fast jobb på en statlig myndighet får nytt arbete, eller hittar en annan lösning under upp­sägningstiden. I gruppen med tidsbegränsade anställningar får 86 procent en lösning inom nio månader efter att anställningen löpt ut.

De flesta kommer från Universitet och högskolor
 1. Uppsala universitet
 2. Lunds universitet
 3. Stockholms universitet
 4. Karolinska institutet
 5. Kungliga tekniska hög­skolan
 6. Luleå tekniska universitet
 7. Umeå universitet
 8. Sveriges lantbruks­universitet
 9. Göteborgs universitet
 10. Rekryterings­myndigheten

Myndigheter som har flest anmälda till Trygghetsstiftelsen. Listan är från 2016 och gäller personer som haft tillsvidare­anställning.

Detta kan omställnings­avtalet ge

Om du har en anställning, oavsett anställningsform, som varat minst tolv månader i en följd hos en statlig myndighet och blir uppsagd på grund av arbetsbrist:

 • Rätt till planeringssamtal, olika jobbsökaraktiviteter och jobbcoachning.
 • Om du får en ny anställning med lägre lön än vad du hade tidigare kan du få inkomstförstärkning i 780 dagar.
 • Om du blir arbetslös har du som har a-kassa rätt till 300 dagars a-kasseförstärkning.

Om du har tidsbegränsad anställning på en statlig myndighet som löper ut:

 • Stödet beror på hur länge du varit tidsbegränsat anställd.
 • Har du varit anställd i två år har du rätt till planerings­samtal och jobbsökar­aktiviteter.
 • Om du varit tidsbegränsat anställd i sex år får du dessutom inkomstförstärkning och a-kasseförstärkning.

Detaljerad information och förklaringar om förmånerna finns på trygghetsstiftelsen.se.

Skilda villkor

Villkoren skiljer sig åt mellan de olika omställningsavtalen på arbetsmarknaden. Arbetar du på ett företag som är anslutet till TRR Trygghetsrådet hittar du information om vad som gäller för dig på trr.se.

Stöd om du lämnar din plats till någon annan

Omställningsavtalet aktiveras inte bara vid arbetsbrist, omlokalisering eller när en tidsbegränsad anställning löper ut. Som myndighets­anställd har du också rätt till stöd om du frivilligt lämnar ditt jobb för att ge plats åt någon som hotas
av uppsägning.

Bli den första att tycka till!