Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Stärkt styrning mot jämställd hälsa

Målsättningen om jämställd hälsa ska bli en tydligare del av myndigheters styrning. Därför vill regeringen stärka och systematisera styrningen av myndigheternas jämställdhetsarbete.

Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO, samt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, får ändrade instruktioner för att öka fokus på jämställdhet. Regeringens delmål om jämställd hälsa beskrivs i ett pressmeddelande som att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa, samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

”Jämställd hälsa ska vara en självklarhet, vilket det inte är idag. Då måste vi se över hur det arbetet sker i våra myndigheter”, kommenterar socialminister Annika Strandhäll, S.

Regeringens beslut innebär enligt pressmeddelandet att myndigheterna får en långsiktig styrning avseende jämställdhet och att varje myndighets ansvar inom ramen för jämställdhetspolitiken förtydligas. IVO ska till exempel i sin tillsyn av vård och omsorg särskilt belysa villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bli den första att tycka till!