Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Starkt tryck på universitet och högskolor

Trots att arbetsmarknaden är god är trycket högt på universitet och högskolor. De utbildar till och med fler studenter än de får ersättning för, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin årsrapport.

Intresset för högskoleutbildning är stort och många utbildningar har betydligt fler sökande än det finns plats för. Under 2016 sökte 130 000 personer till högskolan för första gången. Det är enligt UKÄ något färre än året innan, men ändå en historiskt hög nivå. Under den senaste högkonjunkturen minskade antalet studenter, men några sådana tecken ser UKÄ inte nu.

”Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar”, skriver den tillförordnade myndighetschefen Annika Pontén i ett pressmeddelande.

Bland nybörjarstudenterna på grundnivå och avancerad nivå var 57 procent kvinnor och 43 procent män under förra året. Fler kvinnor söker sig också till de mansdominerande teknikutbildningarna, medan männen inte blir fler på kvinnodominerande utbildningar. Kvinnorna tar dessutom i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för och är därför i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.

”På forskarnivå är könsfördelningen jämn bland doktoranderna. Det är också en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män på lärosätenas högsta chefsposter. Vi ser också tydligt att andelen kvinnliga professorer ökar”, skriver Annika Pontén.

Bli den första att tycka till!