Annons:
SiS
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Statens institutionsstyrelse nyanställer 45

Statens institutionsstyrelse, SiS, bygger ut ungdomshemmet Johannisberg i Kalix. När byggnaden är färdig kommer uppemot 45 personer att nyanställas.

Efterfrågan på SiS-platser är hög, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. SiS har därför beslutat att öka antalet boenderum vid ungdomshemmet Johannisberg med 16 till totalt 34. Planerna innebär att en ny byggnad ska byggas och entreprenören Specialfastigheter AB har nyligen lämnat in en ansökan om bygglov till kommunen.

”Efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster har aldrig varit så hög som nu och vi arbetar därför intensivt med att öka vår kapacitet över hela landet. Verksamheten är etablerad i Johannisberg och väl fungerande. I Kalix med omnejd finns också goda möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens”, skriver SiS generaldirektör Kent Ehliasson i pressmeddelandet.

Den planerade nya byggnaden ska bli cirka 1 800 kvadratmeter i ett plan och uppfylla de kriterier som gäller för certifieringssystemet Miljöbyggnad nivå Guld.

”Institutionen bygger på kunskapsbaserad ungdomsvård i alla aspekter. Satsningen innebär nyanställningar på upp till 45 personer”, skriver Kent Ehliasson.

Bli den första att tycka till!