Annons:
REGionalpolitik
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Statens närvaro i landet ses över

Efter kritiken mot Skatteverkets planer på att lägga ned lokalkontor låter regeringen Statskontoret utreda principer för statliga myndigheters lokaliseringsbeslut.

Skatteverket meddelade i april att myndigheten planerade att lägga ned ytterligare nio lokalkontor. Beslutet väckte stark kritik, och inför en begärd riksdagsdebatt om regionalpolitik lovade civilminister Ardalan Shekarabi att staten ska ta ett större samlat ansvar för sin lokala närvaro.

Nu har uppdraget gått till Statskontoret att kartlägga den statliga närvaron, bedöma myndigheternas kunskapsunderlag inför förändringar och undersöka vilka effekter lokaliseringsbesluten får för den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Statskontoret ska också titta på hur myndigheterna koordinerar sig inför beslut att flytta eller lägga ned verksamhet. Granskningen ska utmynna i förslag till vägledning inför beslut om ändringar i organisationen.

Regeringen konstaterar i uppdragsbeskrivningen att myndigheterna i dag har full beslutanderätt över sin egen organisation. ”Regeringen har emellertid ett övergripande ansvar för de samlade effekterna av enskilda myndigheters beslut.”

Statskontoret ska redovisa sin utredning senast 1 april nästa år.

Bli den första att tycka till!