Annons:
statens servicecenter
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Statens servicecenter kan få höjt bötesbelopp

När Statens servicecenter bildades köpte myndigheten konsulttjänster från företaget PwC. Men Konkurrensverket ansåg att upphandlingen var felaktig och ville ge böter på 750 000 kronor, men två domstolar sänkte beloppet till 350 000 kronor. Konkurrensverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har bestämt att fallet ska tas upp på nytt.

I samband med att Statens servicecenter bildades 2012 anlitades konsult- och revisionsföretaget PwC. Konkurrensverket reagerade då på att upphandlingen inte hade utannonserats så att andra företag kunde komma med anbud, vilket en myndighet enligt lag är skyldig att göra.

Konkurrensverket ansökte därför om att Statens servicecenter skulle få betala så kallad upphandlingsskadeavgift på 750 000 kronor.

Men förvaltningsrätten gav bara Konkurrensverket delvis rätt i sina argument och ansåg att det räckte med en avgift på 350 000 kronor, och när domen överklagades gick även kammarrätten på samma linje. Enligt domstolen var anledningen att det finns ett undantag från bestämmelsen om annonsering.

Om det bedöms vara särskilt bråttom att genomföra upphandlingen får en myndighet snabba på processen genom att bjuda in lämpliga företag, och sedan skriva kontrakt med något av dem. Tidsnöden ska i så fall vara orsakad av sådant som den upphandlande myndigheten inte kan rå för, vilket bland annat var det som Statens servicecenter hänvisade till.

Konkurrensverket överklagade i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu anser att det inte fanns några godkända omständigheter som gör att det var särskilt bråttom med upphandlingen.

Ärendet hänvisas därför tillbaka till förvaltningsrätten, för att återigen bedöma storleken på upphandlingsskadeavgiften.

Bli den första att tycka till!