Annons:
Miljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Statliga myndigheter bättre på miljö

Myndigheterna har blivit bättre på aktivt miljöarbete och fördubblat antalet resfria möten. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga rapport till regeringen om miljöledning i statliga myndigheter.

Naturvårdsverket konstaterar i rapporten att myndigheterna allt oftare ställer miljökrav i samband med sina upphandlingar. Andelen har vuxit från sex av tio under 2015 till tre av fyra under 2016.

Myndigheternas utnyttjande av resfria digitala möten i stället för möten på en fysisk plats har nästan fördubblats under det senaste året. De myndigheter som arbetat systematiskt med resfria möten har minskat sina koldioxidutsläpp från resor med 23 procent under en femårsperiod, enligt rapporten. Siffran kan jämföras med en minskning på 4 procent bland övriga myndigheter.

”Myndigheterna är viktiga aktörer tillsammans med bland annat kommuner och näringsliv för att minska miljöbelastningen. Men både takten och ambitionen i åtgärdsarbetet måste öka för att de miljö- och energipolitiska mål som har satts upp nationellt och globalt ska nås”, skriver generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

I redovisningen lyfter Naturvårdsverket fram landets länsstyrelser. De har en central roll i miljöarbetet på regional nivå och redovisar ett omfattande åtgärdsarbete under 2016. De genomför också insatser riktade till kommuner, näringsliv och organisationer i länen.

Rapporten omfattar 185 myndigheter.

Bli den första att tycka till!