Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Statskontoret varnar för korruption

Många myndigheter tar inte tillräckligt ansvar för att förebygga korruption, skriver Statskontoret i en ny skrift om hur man i staten kan bygga en kultur mot korruption.

Statskontoret anser att det är viktigt att förebygga och motverka korruption eftersom den får så stora konsekvenser. Det handlar inte bara om konsekvenser för de direkt inblandade, utan om förtroendet för hela myndigheter. I förlängningen står hela det politiska systemets legitimitet på spel, anser myndigheten i den nya skriften Kultur mot korruption.

Konsekvenserna av korruption blir stora, både för förtroendet för staten som helhet och för de inblandade organisationerna, grupperna och de enskilda människorna, konstaterar Statskontoret. 

”Många myndigheter tar inte tillräckligt ansvar för att förebygga korruption. En möjlig förklaring är att Sverige anses ha en låg nivå av korruption. Utvärderingar visar att myndigheterna inte analyserar riskerna för korruption i tillräcklig utsträckning”, skriver Statskontoret.

Nyligen gick Transparency International i Sverige ut och begärde att regeringen skulle ta initiativ till en nationell antikorruptionsplan. Enligt organisationen finns det för lite kunskap bland myndigheter om var riskerna för korruption finns, hur de ser ut och hur de kan hanteras.

Statskontoret konstaterar nu att Sverige generellt har en hög social tillit och rankas bland de länder som medborgarna upplever som de minst korrupta i världen. Den nya skriften har tagits fram för att  främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Bli den första att tycka till!