Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Stor brist på IT-kompetens i staten

Bristen på arbetskraft inom statlig sektor ökar. Det visar Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer för staten. Sju av tio myndigheter har rapporterat att det saknats sökande i samband med rekryteringar.

Enligt konjunkturbarometern påverkas de statliga myndigheterna allt mer av högkonjunkturen. Framför allt är bristen på kvalificerade sökande till lediga tjänster påtaglig inom IT-området, men även för forskning och utbildning och för juridiskt och allmänt utredningsarbete finns brister, skriver utredare Matti Särngren i ett pressmeddelande:

”Det verkar i stor utsträckning handla om brist på IT-utvecklare snarare än teknisk support. Bristen på utvecklare är problematisk med tanke på att statsförvaltningen ökat takten i sin digitalisering. Det här blir en flaskhals som riskerar att försämra statens förmåga till effektivisering och förbättring av sin service”, skriver Matti Särngren.

Enligt Arbetsgivarverkets chefsekonom Roger Vilhelmsson har hela 2016 varit ett ansträngt år för ekonomiskt många myndigheter, bland annat som ett resultat av flyktingsituationen:

”Många myndigheter har fått tillskott för att hantera den fas då många flyktingar ska etableras i samhället och komma ut på arbetsmarknaden. Men samtidigt har uppräkningen av de så kallade förvaltningsanslagen, till exempel för löner och lokaler, under 2016 varit låg. Även år 2017 blir anslagsuppskrivningen relativt låg, för att enligt vår prognos öka något under år 2018”, skriver Roger Vilhelmsson i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!