Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Stor skillnad på möten med arbetsförmedlare

Det är stor variation på hur ofta jobbsökande får träffa sina handläggare på Arbetsförmedlingen. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

En ny IFAU-rapport belyser hur ofta en arbetssökande faktiskt träffar en arbetsförmedlare. Enligt rapporten varierar besöksfrekvensen över tid. Unga möter sin handläggare oftare och arbetsförmedlarnas arbetsbelastning har betydelse för mötesintensiteten. Under åren 1993-2016 har arbetssökande träffat en arbetsförmedlare ungefär en gång i kvartalet, visar studien.

”Vi hittar relativt stora variationer. Mötesfrekvensen har varierat. Efter den första registreringen gick det ungefär fyra månader mellan mötena år 2001, men år 2013 gick det cirka två månader mellan registrerade besök”, kommenterar Linus Liljeberg, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Unga får träffa sin arbetsförmedlare oftare än vad äldre arbetssökande gör. Skillnaden mellan yngre och äldre har ökat efter 2001, konstaterar Linus Liljeberg:

”Att unga arbetssökande träffade en arbetsförmedlare oftare än äldre är ett förväntat resultat och är i linje med arbetsmarknadspolitikens utformning. Mindre väntat är att män träffade arbetsförmedlare oftare än kvinnor.”

Möten mellan arbetssökande och arbetsförmedlare är en viktig del av Arbetsförmedlingens arbete, konstaterar IFAU. Det är vid möten som handlingsplaner upprättas. Det är också vid möten som förmedlaren ger stöd och rådgivning, förmedlar arbetsgivarkontakter, anvisar till arbetsmarknadspolitiska program och kontrollerar att den arbetssökande uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning.

Bli den första att tycka till!