Annons:
Löner
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Strikt lönepolitik hjälpte inte

De senaste årens måttliga löneökningar har inte lett till låg arbetslöshet. Verkligheten stämmer dåligt med Konjunkturinstitutets bild av sambandet mellan löner och arbetslöshet, visar en granskning av tidningen Arbetet.

Konjunkturinstitutet förutspådde för tre år sedan att måttliga lönelyft i den då pågående avtalsrörelsen skulle kunna leda till betydligt lägre arbetslöshet. Institutet ansåg att det långsiktigt vore möjligt att komma nära de låga nivåerna på 1980-talet:

”Men en varaktigt lägre arbetslöshet på 5 procent förutsätter att lönerna inte ökar mer än 3,1 procent per år under 2012 till 2014.”

Löneökningarna höll sig också inom de ramar som Konjunkturinstitutet rekommenderade. I genomsnitt var löneökningstakten 2,8 procent under 2012-2014. Bedömningarna av löneökningarna under de närmaste åren ligger också inom de gränser som Konjunkturinstitutet anser hållbara.

Men i dag bedömer Konjunkturinstitutet att den så kallade jämviktsarbetslösheten ligger på drygt 6,5 procent. Jämviktsarbetslöshet är ett mått för hur låg arbetslösheten kan vara utan att inflationen tar fart.

TCOs chefsekonom Göran Zettergren säger till Arbetet att Konjunkturinstitutet haft en förenklad syn på sambandet mellan löneökningar och arbetslöshet. De tänkta positiva effekterna av låga lönelyft skulle vara att Riksbanken då kan svara med lägre räntor.

”Nu har banken inte svarat på den mycket återhållsamma lönebildningen, och då finns det inte så mycket för parterna att bidra med.”

Göran Hjelm, forskningschefpå Konjunkturinstitutet, förklarar att missen i prognosen delvis beror på att den ekonomiska konjunkturen blev sämre än väntat 2011.

Att också den långsiktigt förväntade arbetslösheten blir kvar på höga nivåer beror bland annat på att fler än förväntat har sökt sig ut på arbetsmarknaden och därmed räknas till arbetskraften, säger han till Arbetet.

Dessutom fungerar matchningen mellan jobbsökande och arbetsgivare sämre än vad Konjunkturinstitutet trodde.

”Då visade inte indikatorerna på en betydande försämring, men nu ser vi att rekryteringstiderna är långa trots hög arbetslöshet.”

Bli den första att tycka till!