Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Studenter illa förberedda för högskolan

Nu slår Skolverket larm om att många studenter från gymnasieskolan har svårt att klara högskolan det första läsåret, framför allt studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet.

Skolverket har undersökt hur övergången till högskolan har fungerat för de gymnasieelever som gått direkt från gymnasieskolan till högskolan. Myndigheten har studerat dem som tog examen från ett högskoleförberedande gymnasieprogram vårterminen 2014 och påbörjade en högskoleutbildning terminen efter.

Bara två av tre av ungdomarna i undersökningen klarar gränsen för fortsatta studiemedel, det vill säga minst tre fjärdedelar av högskolepoängen, under det första året i högskolan. De flesta studenter med höga betyg presterar bra på högskolan. oavsett vilken utbildning de läser. Men studenter med betyg strax över godkänd nivå visar tydligt lägre resultat. Varannan student med lägre betyg nådde inte ens hälften av högskolepoängen under det första året. Vanligast med låg prestation är det bland studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet.

”Kunskapskraven i gymnasieskolan är tydligt satta för att ligga på en nivå som motsvarar att eleverna är förberedda för högskolan. Men klivet till högskolestudier är ändå ofta stort. De elever som högskolorna tar in behöver ges bra förutsättningar att lyckas med studierna”, kommenterar Torun Rudin, chef för Skolverkets gymnasieenhet, i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!