Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Svag strategisk styrning i Migrationsverket

Statskontoret pekar i en rapport ut stora brister i Migrationsverkets strategiska styrning. Enligt rapporten har den nya organisationen lett till obalans och otydlighet.

Statskontoret har granskat Migrationsverkets övergång till en ny organisation från 1 januari 2015. För att Migrationsverkets verksamhet ska bli mer effektiv och enhetlig bedömer Statskontoret att den centrala styrningen behöver bli tydligare. All kärnverksamhet ligger under en chef, vilket är ovanligt för stora myndigheter. Enligt Statskontoret skapas en obalans av att det finns en operativ chef som ansvarar för närmare nio tiondelar av myndighetens årsarbetskrafter. Styrningen försvåras genom att myndighetsledningen kommit längre ifrån regionerna.

Enligt Statskontorets granskning finns begränsat utrymme för att hantera strategiska frågor i Migrationsverket. Ledningsgruppen diskuterar i relativt liten omfattning övergripande prioriteringar. Dessutom har generaldirektören delegerat den långsiktiga strategiska myndighetsstyrningen till ekonomidirektören. Det finns också brister i samordningen av huvudkontorets avdelningar. Enligt rapporten hämmar detta en harmoniserad och strategisk styrning av verksamheten.

Enligt Statskontoret har omorganisationen från verksamhetsområden till regioner i stort fungerat bra och verksamheten kunnat rulla på relativt ostört. Den nya organisationen var också väl förankrad hos personalen.

Statskontoret föreslår bland annat att Migrationsverket avskaffar nivån med en operativ chef och lägger ned myndighetens kvalitetsavdelning.  Myndigheten behöver också säkerställa att det finns en strategisk styrning, bland annat genom att generaldirektören inte delegerar den långsiktiga strategiska styrningen.

Bli den första att tycka till!