Annons:
Rättsväsendet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Svårt att rekrytera till domartjänster

Det är svårt att rekrytera kvalificerade jurister till ordinarie domarjobb. Det konstaterar den särskilda utredaren Gudrun Antemar i ett betänkande som överlämnas till regeringen i dag.

Utredaren Gudrun Antemar har haft i uppdrag att se över rekryteringen av ordinarie domare. Syftet är att säkerställa att alla domstolar i hela landet ska kunna rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste och de för yrket mest lämpade.

”Domstolarna är en av rättsstatens hörnstenar. Att domstolarnas arbete kännetecknas av trans­parens, hög kvalitet och kontinuitet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati”, skriver Gudrun Antemar i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Hon beskriver att det finns tjänster som lockar få och i några fall inga lämpliga sökande alls. Under 2016 var det tre eller färre sökande per tjänst i varannan av de utnämningar som behandlades av Domarnämnden. När det finns få sökande är risken att kraven måste sänkas.

Utredningens slutsats är att antalet sökande till ordinarie domaranställningar måste öka. Domaryrket behöver bli ett mer attraktivt och tillgängligt alternativ för jurister i olika skeden av karriären. För att åstadkomma detta föreslår utredningen att kvalificerade och erfarna jurister ska få möjlighet att domarmeritera sig genom att tjänstgöra i domstol under ett år med början i överrätt och fortsättning i underrätt. Dessutom föreslås att den fyraåriga domarutbildningen för yngre jurister utökas. Jurister som genomför domarutbildningen bör kunna tjänstgöra vid domstolar i hela landet.

”Långsiktiga och stabila alternativ som ger fler jurister möjlighet att antingen domarmeritera sig som adjungerade råd eller genomföra den fyra­åriga domarutbildningen vid domstolar i hela landet bör ge betydligt bättre förutsättningar för rekrytering av skickliga domare till alla dom­stolar i hela landet. Att jurister som är domar­utbildade tjänstgör i andra verksamheter är en bra merit och också till stor nytta för den offentliga förvaltningen och i näringslivet. Regeringskansliet, riksdagen och JO är exempel på myndigheter som i sin verksamhet utgår från att det finns domarutbildade jurister att rekrytera”, skriver Gudrun Antemar.

Bli den första att tycka till!