Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Svårt förena undervisning med forskning

Universitetslärarna ges inte tillräckliga verktyg, incitament eller förutsättningar för att förena undervisningen med forskning. Det visar en IFAU-rapport från forskare vid universiteten i Lund, Linköping och Oslo.

Den genomsnittliga universitetsläraren är en lektor som undervisar betydligt mer än forskar. Idealet att förena undervisningen med forskning och låta undervisningen vara forskningsanknuten är svårt att upprätthålla, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Rapportförfattarna har genomfört enkäter, studerat sakkunnigutlåtanden och inhämtat uppgifter om anställningsförhållanden vid universitet i Skandinavien.

Enligt rapporten är incitamenten för forskare att satsa på att utveckla sin pedagogiska skicklighet svaga. När lektorat i nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi tillsätts lägger de sakkunniga liten vikt vid pedagogiska meriter jämfört med de vetenskapliga.

”Forskningen ges företräde framför undervisningen, trots att tjänsten i grunden innehåller uppemot 80 procent undervisning”, skriver en av forskarna bakom rapporten, Gissur Ó Erlingsson, i ett pressmeddelande.

En av slutsatserna av studien är att universitets- och högskolelärare i Sverige undervisar mer än kollegorna i andra nordiska länder. Jämfört med sina kollegor i Sverige och Danmark undervisar de svenska lärarna nästan dubbelt så mycket.

”Skillnaderna kan bli stora även inom landet. En lektor i statsvetenskap vid ett universitet kan ha drygt 9,5 årsverken mer undervisningsplikt över en karriär än kollegan som följt samma karriärbana vid ett annat universitet. Detta torde också kunna ge upphov till skillnader i hur väl lärarna kan utföra det pedagogiska uppdraget vid olika lärosäten”, skriver Gissur Ó Erlingsson.

Bli den första att tycka till!