Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Svårt matcha arbetslösa direkt till jobb

Allt färre arbetslösa lever upp till de krav som arbetsgivarna ställer, konstaterar Arbetsförmedlingen. Därför blir det allt svårare att matcha dem till lediga jobb. Många behöver olika insatser för att få ett arbete.

Läget på svensk arbetsmarknad är starkt, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. Både bland inrikes och utrikes födda ökar sysselsättningen och många arbetsgivare vill anställa fler. Men en växande andel av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har svårt att konkurrera om jobben. Orsaken är att de saknar de kvalifikationer som arbetsgivarna söker. Många behöver utbildning, praktik eller andra insatser för att få ett jobb.

”Vi har arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa. Det visar på en arbetsmarknad i obalans. En större andel arbetssökande saknar den kompetens som krävs för de lediga jobben, därför tar det längre tid att rekrytera och att hitta ett jobb”, kommenterar Petra Nilsson, chef för forskningsenheten på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt som antalet inskrivna arbetslösa ökar, ökar också antalet personer som lämnar Arbetsförmedlingen för ett jobb. Totalt var en miljon personer någon gång inskrivna vid Arbetsförmedlingen under 2016.  Av dessa fick nära 400 000 personer ett arbete under året.

”Arbetsförmedlingen har flera bra insatser för att rusta arbetssökande, men det räcker inte. Vi behöver också motivera fler till reguljär utbildning. Vi ser stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har och saknar en gymnasieutbildning”, skriver Petra Nilsson i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!