Annons:
Forskning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Sverige satsar näst mest på forskning

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att Sverige ligger långt framme när det gäller forskning och utveckling, FoU. Mätt i andel av BNP är det bara USA som satsar mer på FoU.

SCB presenterar den senast tillgängliga statistiken kring forskning och utveckling från organisationen OECD. Av resultatet framgår att Sverige är ett stort litet FoU-land, skriver SCB.

Även om varken de totala FoU-utgifterna eller antalet utförda FoU-årsverken går att jämföra med de större ländernas, ligger Sverige långt framme när i förhållande till vår ekonomi och folkmängd.

De svenska kostnaderna för FoU-verksamhet var mer än 137 miljarder kronor år 2015. Kostnaderna har ökat under lång tid, och som andel av BNP har de legat runt 3,3 procent de senaste åren.

Med standardmåttet köpkraftsjusterade dollar per capita hade Sverige år 2015 näst högst utgifter för FoU inom hela OECD efter USA. Räknat i totala utgifter för FoU hamnar Sverige på tolfte plats i OECD.

Mätt i antal årsverken ligger Sverige först i Norden och på 14 plats i OECD, med drygt 85 000 FoU-årsverken under 2015.

Men mätt i förhållande till antalet personer i arbetskraften hamnar Sveriges 16,18 årsverken per 1 000 personer efter Danmark och Finland.

Bli den första att tycka till!