Annons:
Spårtrafik
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Tåg ska komma i tid oftare

Järnvägsbranschen gör en gemensam kraftsamling för att vinna tillbaka resenärernas förtroende, bland annat genom större punktlighet.

Åtta aktörer i tågbranschen har kommit överens om gemensamma ansträngningar för att öka punktligheten och öka kundernas förtroende. Projektet ska pågå fram till år 2020. Målet är att punktligheten för alla tåg ska öka från 90 till 95 procent.

De åtta aktörer som står bakom projektet är Trafikverket, Jernhusen, SJ, Green Cargo, branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Järnvägsentreprenörer, Svensk Kollektivtrafik och Swedtrain.

”Arbetet med samtliga aktörer ska ske systematiskt och långsiktigt för att förbättra punktligheten. En utvärdering av arbetet och resultatet kommer att redovisas årligen på en resultatkonferens", skriver Trafikverkets chef Gunnar Malm i ett pressmeddelande.

Insatserna i projektet kommer bland annat att bestå av nödvändiga investeringar i och underhåll av banorna, men också av systematisk uppgradering av tåg, vagnar och lok, styrande kvalitetsavgifter, forskning och förnyelse samt en mer samordnad och effektiv trafikledning. Aktörerna ska arbeta med ständiga förbättringar av punktligheten i järnvägssystemet.

Arbetets långsiktiga målsättning är enligt pressmeddelandet att erbjuda svenska tågresenärer Europas punktligaste järnväg. Målet för hela branschen är att punktligheten skall öka från 90 till 95 procent för alla tåg – räknat som ankomstid plus fem minuter – till 2020.

Bli den första att tycka till!