Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Tätare samarbete mellan Säpo och Migrationsverket

Migrationsverket fördjupar sitt samarbete med Säkerhetspolisen, Säpo. Nya rutiner ska leda till snabbare informationsutbyte mellan myndigheterna och motverka potentiella säkerhetshot.

Migrationsverket och Säpo har sedan tidigare skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om att intensifiera sitt samarbete för att upptäcka potentiella säkerhetshot i samband med migration till Sverige. Nu ska samarbetet fördjupas, enligt ett pressmeddelande från Migrationsverket.

”Sedan tidigare har Migrationsverket ett gott samarbete med Säpo. Vi har de senaste åren tagit fram tydlig vägledning för utredning och särskilt utbildade specialister för så kallade säkerhetsärenden. Nu går vi vidare och utvecklar vårt samarbete för att bli ännu mer effektiva”, kommenterar sektionschefen Oskar Ekblad i pressmeddelandet.

Nya rutiner för informationsdelning är en del av det utvidgade samarbetet. Sedan i somras får Säpo automatiskt information i alla nya ärenden om uppehållstillstånd. Det gäller ansökningar asyl, arbete, studier, anknytning och besök. Också förlängningsansökningar omfattas av rutinen. Säpo granskar ärendena allt eftersom de kommer in, och avgör om Migrationsverket kan gå vidare och fatta beslut i ärendet eller om det finns säkerhetsaspekter i ärendet som behöver utredas.

”Den automatiska informationsöverföringen som vi nu infört kompletterar det arbete vi redan gör på det här området. När vi nu delar information så fort den kommer in till Migrationsverket skapar vi bättre förutsättningar för att upptäcka säkerhetshot tidigare i migrationsprocessen”, menar Oskar Ekblad.

Under 2014 skickade Migrationsverket ett hundratal remisser till Säkerhetspolisen i ärenden om uppehållstillstånd. Motsvarande siffra för 2016 var cirka 740. Till och med halvårsskiftet 2017 hade omkring 450 ärenden om uppehållstillstånd sänts till Säkerhetspolisen.

Bli den första att tycka till!