Annons:
Sjukförsäkring
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarer

TCO vill ge långtidssjuka rätt att studera

En av fyra långtidssjukskrivna tjänstemän önskar att de hade haft möjligheten att studera under sjukskrivningstiden, konstaterar TCO i en ny rapport. Mest positiva är yngre, högutbildade kvinnor sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

TCO har låtit SCB genomföra en enkätundersökning bland tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 300 dagar under perioden 2012-2014. 26 procent av dessa önskar att de hade haft möjlighet att studera med bibehållet stöd från socialförsäkringen under sin sjukskrivning.

Det är främst högutbildade, yngre kvinnor som blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa som är positiva. 57 procent uppger att de vill studera för att kunna gå till annat arbete än det de hade vid sjukskrivningen.

Redan i dag finns en begränsad möjlighet att i stället för sjukpenning få rehabiliteringspenning och samtidigt få studera. Det gäller främst dem som studerar på yrkesutbildning eller orienterande utbildning inför yrkesutbildning. 

Det är dock svårt att få rätt till att studera med rehabiliteringspenning med dagens regelverk, konstaterar TCO, som uppskattar att ungefär 225 personer studerade med rehabiliteringspenning 2016.

TCO vill därför utvidga möjligheterna att studera under sjukskrivning och föreslår att sjukskrivna som saknar arbetsförmåga inom det egna kompetensområdet ska få studera med rehabiliteringspenning i två terminer. Syftet är att öka möjligheterna för långtidssjukskrivna att ställa om till andra typer av jobb.

Rehabiliteringspenningen för studier bör även omfatta fortsättning på, eller avslutning av, tidigare eftergymnasial utbildning, eller kunna användas i början av en eftergymnasial utbildning som är längre än två terminer, föreslår TCO. 

Ett bra progressivt förslag att låta långtidssjukskrivna få möjlighet till kompetensutveckling under sjuktiden, detta är helt i linje med det som svenska regeringar har ratificerat som social arbetsmarknad inom EU26. När man studerar statistiken så har långtidssjukskrivningarna ökat, medan långtidsarbetslösheten minskat. Det är viktigt att samma regler gäller för dessa två kategorier som i grunden är arbetslivsrelaterat. Det är därför viktigt att avskaffa begränsande regler för dessa grupper så att kompletterande kompetensutveckling och kompetensväxling stimuleras. Idag finns det hinder i de administrativa reglerna som gör att dessa är så rigida att de oftast snarare stjälper än hjälper i många, många enskilda fall. Det är därför välkomnande att det kommer moderna, lösningsinriktade och progressiva förslag som kan innebära reella förändringar både för enskild individ som för samhället i stort. Så lycka till med att driva förslaget genom alla hinder om motstånd till framgång.