Annons:
Korruption
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Tidigare ambassadanställd misstänkt för visumstöld

En tidigare anställd tjänsteman på en ambassad i Asien utreds för stöld av 200 försvunna visum, uppger SVT. Tjänstemannen togs inte ur tjänst förrän hans tjänstgöringstid på ambassaden var avslutad.

Våren 2016 började Migrationsverket att utreda uppgifter om felaktiga viseringsbeslut vid en svensk ambassad i Asien. Men myndigheten informerade inte mannens arbetsgivare om sina misstankar. Som tjänsteman vid den svenska ambassaden var han anställd av utrikesdepartementet, UD. Därför fick han också arbeta kvar till 31 augusti 2016, under den tid han var förordnad. Enligt SVT försvann 200 viseringsmärken som Migrationsverket försett ambassaden med under den perioden.

Migrationsverkets utredning kom redan i juli 2016 fram till att tjänstemannen både ”åsidosatt sina skyldigheter” och ”gjort otillåtna avsteg från gällande praxis”. Enligt SVTs uppgifter hade han accepterat uppenbart falska dokument och ändrat en underlydandes korrekta avslag till ett felaktigt bifall.   

Under tjänstemannens tid på ambassaden försvann 200 viseringsmärken. De skickades till ambassaden i buntar om 100 vid två olika tillfällen. Den första i mars, den andra 31 augusti, vilket alltså blev tjänstemannens sista arbetsdag.  

På SVTs fråga till Migrationsverket varför tjänstemannen inte togs ur tjänst under den första utredningen, svarar regionchefen Magnus Rodin att den misstänkte var utlånad till UD när han tjänstgjorde på ambassaden. Först sedan han kommit hem till Sverige togs han ur tjänst, och blev senare polisanmäld och avskedad av Migrationsverket.  

Bli den första att tycka till!