Annons:
Trafikverket
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Trafikverket ska ta större ansvar vid störningar

Trafikverket ska se till att hanteringen av störningar i tågtrafiken blir mer effektiv. Myndigheten får regeringens uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslagits i en rapport.

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att genomföra de förslag myndigheten fört fram i rapporten ”Evakuering och röjning – förslag till åtgärder för effektiv hantering vid störningar i tågtrafiken”.

Åtgärderna innebär bland annat att säkerställa en tydligare ansvarsfördelning mellan de inblandade, där Trafikverket tar en ledande roll när störningar uppstår, tydliggörande av Trafikverkets befogenheter vid nödsituationer i trafikeringsavtal och järnvägsnätsbeskrivning, samt att fastställa maximala tider för evakuering och röjning.

I ett pressmeddelande konstaterar regeringen att åtgärderna kring evakuering och röjning kommer att öka Trafikverkets kostnader. Trafikverket ska lämna förslag till hur kostnaderna ska kunna bäras av dem som orsakar störningarna.

För att genomföra de föreslagna åtgärderna ska Trafikverket använda 215 miljoner kronor ur den egna budgeten. Medlen ska fördelas med 21 miljoner kronor under 2018, 84 miljoner kronor under 2019 och 110 miljoner kronor under 2020.

Bli den första att tycka till!