Annons:
Fackligt
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Tungt fackligt stöd för socialt protokoll

Goda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter är nyckeln till hållbar tillväxt och sysselsättning, och ökat förtroende för EU-samarbetet, anser de svenska fackliga centralorganisationerna.

I en gemensam debattartikel på webbplatsen EU-portalen skriver de fackliga ledarna Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco, att EU-samarbetet skulle bli ännu bättre med ett socialt protokoll, mer gemensamma minimiregler, rättvis globalisering, bättre fungerande EMU och en solidarisk och effektiv EU-budget. Debattartikeln bygger på ett gemensamt dokument om EUs framtid.

Enligt de tre fackliga ledarna är EUs utmaningar inför framtiden stora. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen har varit trög och ojämlik. Eurosamarbetets uppbyggnad är bristfällig. EU-länderna har inte lyckats ena sig kring en gemensam hantering av asyl- och flyktingfrågan. Och Storbritannien har beslutat att lämna EU.

”LO, TCO och Saco har en positiv grundinställning till EU-samarbetet. EU kan vara en positiv kraft för förändring och utveckling, och en garant för grundläggande värden”, skriver de tre.

I det gemensamma dokumentet kräver de svenska facken ett socialt protokoll och minimilagar inom EU, för att ge alla arbetstagare grundläggande fackliga fri- och rättigheter. De tre vill också att EU stödjer uppbyggnad av strukturer för partssamverkan och omställning av arbetskraften där det behövs. Den monetära unionen EMU är vitalt för de EU-länder som står utanför Eurosamarbetet, konstaterar de. Det är viktigt icke-euroländerna får god insyn och tillåts delta i ett eventuellt utvidgat samarbete.

De tre tycker inte att det finns något behov av att krympa EUs budget framöver, trots Brexit:

”Det viktiga är att EUs medel används på ett effektivt sätt och fokuseras på uppgifter med ett klart mervärde för unionen som helhet. EUs budget har en viktig omfördelande funktion och bör fokusera på tillväxtfrämjande, jobbskapande och kompetenshöjande åtgärder samt understödja investeringar i infrastruktur, miljöskydd, forskning och innovation.”

Bli den första att tycka till!