Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVEmmeli NilssonTyck till!

Turbulens på Arbetsförmedlingen efter ST-uttalande

Arbetsmiljöproblem och märkliga incidenter har under ett par års tid rapporterats från en avdelning på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Efter att ST krävt en översyn av ledarskapet har avdelningens chef meddelat att hon slutar. ”Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt,” säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
Bild:Mats Erlandsson

I början av 2015 rapporterade SVT om sexuella trakasserier på en avdelning vid Arbetsförmedlingens huvudkontor. Då hade en använd kondom lämnats på en kvinnlig anställds skrivbord. Därefter följde fler liknande incidenter. Det senaste året har omkring 20 personer av ett femtiotal anställda slutat på avdelningen, och tre av tre sektionschefer har lämnat sina jobb.

I förra veckan avslöjade Svenska Dagbladet att en av STs fackliga företrädare köpts ut av Arbetsförmedlingen med ett avgångsvederlag på drygt 844 000 kronor, vilket motsvarar två årslöner.

Enligt STs avdelningsordförande Fredrik Andersson skedde utköpet på STs initiativ efter att arbetsgivaren riktat grundlösa anklagelser mot den fackliga företrädaren.

– Vi har försökt få fram bevis, men det finns inga. Vår ståndpunkt är att den fackliga företrädaren har gjort sitt jobb och drivit medarbetarnas frågor.

Både Fredrik Andersson och Arbetsförmedlingens HR-chef Kurt-Ove Åhs betonar att utköpet inte har någonting med de tidigare rapporterade incidenterna att göra. Enligt Kurt-Ove Åhs handlade det istället om brist på förtroende för den fackliga företrädaren från arbetsgivarens sida.

Fredrik Andersson anser att arbetsmiljösituationen på avdelningen är alarmerande. I helgen uttalade han sig i ett inslag för SVT, och efterlyste en översyn av ledarskapet.

Några dagar senare meddelade avdelningens chef i ett brev till medarbetarna att hon kommer att sluta, vilket SVT också rapporterade om. I brevet, som SVT tagit del av, förklarar chefen att STs krav på att se över ledarskapet bidragit till hennes val att sluta som chef.

– Vi har inte ställt krav på att någon ska avgå, utan ville att man skulle se över ledarskapet, säger Fredrik Andersson till Publikt.

På Twitter har medarbetare och ST-medlemmar på avdelningen uttryckt att den negativa bild av arbetsmiljön som bland annat SVT beskrivit är kraftigt överdriven. De uttrycker istället bristande förtroende för ST och kritiserar förbundets agerande.

– Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt. De som slutat har gjort det av ett skäl. Frågan om arbetsmiljösituationen är något vi jobbat med länge från STs håll, säger Fredrik Andersson.

Den närmaste veckan ska ST hålla möten för att prata om situationen och STs uttalande i helgen. Enligt Fredrik Andersson har ST kontaktat de medarbetare som kritiserat fackets agerande på Twitter.

– Jag tycker att vi har haft stöd av en majoritet av medarbetarna under en längre tid. Men man kan inte begära att alla ska veta exakt vad som händer hela tiden. Olika saker drabbar olika personer.

HR-chefen Kurt-Ove Åhs menar att situationen är komplex, men att en stor orsak till att många slutat är den höga arbetsbelastningen. De incidenter som skett blir en ytterligare belastning för både medarbetare och chefer.

– Vi har fortfarande ingen lösning på själva incidenterna. Vi har ingen utpekad och ingen som tagit på sig det som skett.

Däremot har avdelningen tagit fram en handlingsplan och anställt en person som ska driva förbättringsarbetet på heltid. Arbetsförmedlingen gör också en satsning på att utveckla chefernas ledarskap, enligt Kurt-Ove Åhs.

Bli den första att tycka till!