Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Tyst efter löfte om visstidsjobben

Vi ska tillsammans med fack och arbetsgivare reda ut frågan om tidsbegränsade anställningar. Det lovade arbetsmarknadsdepartementet EU-kommissionen för två månader sedan. Men inget har hänt. ”Håller man på att bluffa kommissionen?”, undrar TCOs chefsjurist Samuel Engblom.
Regeringen har lovat EU-kommissionen att utreda frågan om tidsbegränsade anställningar tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men ingenting har hänt. »Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen?«, fBild:Casper Hedberg

Den fackliga centralorganisationen TCO anmälde redan i mars 2010 Sverige till EU-kommissionen för brott mot EUs visstidsdirektiv. Direktivet sätter gränser för när och hur länge arbetsgivare får använda sig av tidsbegränsade anställningar.

TCO ansåg att de ändringar av lagen om anställningsskydd som infördes 2007 bryter mot EUs skyddsregler, eftersom arbetsgivare kan stapla ett i princip obegränsat antal tidsbegränsade anställningar på varandra.

Och kommissionen håller med TCO, och har i flera skrivelser uppmanat Sverige att strama upp lagen. Det skedde senast genom ett så kallat motiverat yttrande i mars i år, och kommissionen överväger nu om man ska dra Sverige inför EU-domstolen.

Inför det beslutet försöker nu både TCO och regeringen att påverka kommissionen. TCO lämnade i juni en inlaga som skulle visa att det finns ett omfattande missbruk av staplade visstidsanställningar. Inlagan baserades på en undersökning som enligt TCO visar att drygt var tionde visstidsanställd har varit hos samma arbetsgivare de senaste fem åren.

Efter sommaren laddade Regeringskansliet om och mejlade kommissionen. I mejlen ifrågasätter Bettina Kashefi, statssekreterare hos förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström, och Katarina Areskoug, statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, TCOs undersökning. Arbetsgivarna har en annan uppfattning än facket, understryker de. Och Regeringskansliets bild är att eventuella problem med missbruk av visstidsanställningar beror på ”malpractice”, felbehandling.

Eftersom det finns olika uppfattningar om problemets omfattning och orsak krävs ett klargörande, förklarar statssekreterarna. Arbetsmarknadsdepartementet tänker därför ta initiativ till en genomgripande analys, som man också tänker bjuda in arbetsmarknadens parter att delta i.

Löftet om en analys utfärdades i ett mejl 13 september. TCOs chefsjurist Samuel Engblom har emellertid till dags dato inte fått någon inbjudan från departementet. Han är misstänksam.

– Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen? Vi samtalar gärna med regeringen och har bett att få träffa ansvariga ministern, men det fick vi inte.

Publikt har frågat arbetsmarknadsdepartementet när analysarbetet ska starta. Stabschef Fredrik Östbom svarar via mejl att ”vi arbetar med frågan. Mer kan vi inte säga just nu.”

Publikt har begärt ut hela mejlväxlingen mellan Regeringskansliet och kommissionen, men departementet har helt sekretessbelagt ett svarsmejl från kommissionen med hänvisning till utrikessekretessen. TCO, som också begärt ut dokumenten, har fått samma svar.

Bli den första att tycka till!