Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Tyst efter löfte om visstidsjobben

Vi ska tillsammans med fack och arbetsgivare reda ut frågan om tidsbegränsade anställningar. Det lovade arbetsmarknadsdepartementet EU-kommissionen för två månader sedan. Men inget har hänt. ”Håller man på att bluffa kommissionen?”, undrar TCOs chefsjurist Samuel Engblom.
Regeringen har lovat EU-kommissionen att utreda frågan om tidsbegränsade anställningar tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men ingenting har hänt. »Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen?«, fBild:Casper Hedberg

Den fackliga centralorganisationen TCO anmälde redan i mars 2010 Sverige till EU-kommissionen för brott mot EUs visstidsdirektiv. Direktivet sätter gränser för när och hur länge arbetsgivare får använda sig av tidsbegränsade anställningar.

TCO ansåg att de ändringar av lagen om anställningsskydd som infördes 2007 bryter mot EUs skyddsregler, eftersom arbetsgivare kan stapla ett i princip obegränsat antal tidsbegränsade anställningar på varandra.

Och kommissionen håller med TCO, och har i flera skrivelser uppmanat Sverige att strama upp lagen. Det skedde senast genom ett så kallat motiverat yttrande i mars i år, och kommissionen överväger nu om man ska dra Sverige inför EU-domstolen.

Inför det beslutet försöker nu både TCO och regeringen att påverka kommissionen. TCO lämnade i juni en inlaga som skulle visa att det finns ett omfattande missbruk av staplade visstidsanställningar. Inlagan baserades på en undersökning som enligt TCO visar att drygt var tionde visstidsanställd har varit hos samma arbetsgivare de senaste fem åren.

Efter sommaren laddade Regeringskansliet om och mejlade kommissionen. I mejlen ifrågasätter Bettina Kashefi, statssekreterare hos förra arbetsmarknadsministern Hillevi Engström, och Katarina Areskoug, statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, TCOs undersökning. Arbetsgivarna har en annan uppfattning än facket, understryker de. Och Regeringskansliets bild är att eventuella problem med missbruk av visstidsanställningar beror på ”malpractice”, felbehandling.

Eftersom det finns olika uppfattningar om problemets omfattning och orsak krävs ett klargörande, förklarar statssekreterarna. Arbetsmarknadsdepartementet tänker därför ta initiativ till en genomgripande analys, som man också tänker bjuda in arbetsmarknadens parter att delta i.

Löftet om en analys utfärdades i ett mejl 13 september. TCOs chefsjurist Samuel Engblom har emellertid till dags dato inte fått någon inbjudan från departementet. Han är misstänksam.

– Det är inte första gången regeringen försöker köpa sig tid. Håller man på att bluffa kommissionen? Vi samtalar gärna med regeringen och har bett att få träffa ansvariga ministern, men det fick vi inte.

Publikt har frågat arbetsmarknadsdepartementet när analysarbetet ska starta. Stabschef Fredrik Östbom svarar via mejl att ”vi arbetar med frågan. Mer kan vi inte säga just nu.”

Publikt har begärt ut hela mejlväxlingen mellan Regeringskansliet och kommissionen, men departementet har helt sekretessbelagt ett svarsmejl från kommissionen med hänvisning till utrikessekretessen. TCO, som också begärt ut dokumenten, har fått samma svar.

Bli den första att tycka till!
AvtalNyhetFörhandlingarna om ett nytt avtal för de statliga myndigheterna pågår in i det sista. ”Det är nu när det gamla avtalet snart löper ut och man inte längre är bunden av fredsplikt som det händer mest”, säger STs ordförande Britta Lejon.
RättsväsendetNyhetDomstolsverket får regeringens uppdrag att utveckla stödet till domstolarna när det gäller användningen av tolkar. Syftet är att göra domstolarnas arbete vid tolkanvändning mer effektivt.
KulturNyhetArbetsgivaren har ett stort ansvar att motverka hot och hat mot medarbetarna vid statliga kulturinstitutioner. Det var ett centralt budskap i ett samtal regeringen anordnat med representanter för institutionerna.
SkatteverketFördjupningAllt fler traditionellt polisiära uppgifter sköts av civila statstjänstemän. En av dem är utredaren Emma Boberg på Skatteverket. Forskaren Lars Korsell säger att brottsbekämpningen behöver fler personer med specialistkunskaper, både inom Polisen och på andra myndigheter.
EUNyhetEuropakommissionen vill tvinga lobbyister som verkar gentemot EU-parlamentet och ministerrådet att registrera sig. Så ska kommissionen infria sitt löfte om ökad öppenhet.
RiksarkivetNyhetKarin Åström Iko blir ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet. Det beslutade regeringen idag.
KriminalvårdenNyhetAntalet återfall i brott har minskat från 40 till 31 procent under de senaste tio åren. Det finns ingen skillnad mellan vilken anstalt man varit intagen på, konstaterar Kriminalvården.
POLISENNyhetTidigt i våras larmade en intern projektgrupp inom Polisen om hur chefer i lokalpolisområdena saknar administrativt stöd och har svårt att leda verksamheten. Men nu, ett halvt år senare, har inte mycket hänt. Varje region får lösa problemet på sitt eget vis.
InternationelltNyhetFacklig utbildning för unga och hjälp med kampanjarbete för att förändra attityder. Det hoppas Samia Bouslama Letaeif och Habiba Khemiri Sellini, från Tunisiens fackliga centralorganisation UGTT, få hjälp med via MENA-projektet som ST är en del av. Nu är kvinnorna på besök i Sverige.
ArbetsrättNyhetAndelen tidsbegränsat anställda på svensk arbetsmarknad är betydligt högre nu än för ett par decennier sedan. Dessutom är den högre i statlig sektor än bland privatanställda. Det framgår av aktuell statistik.
StatsförvaltningNyhetOmorganisationer tar ofta längre tid att genomföra och kostar mer än planerat. Det är viktigt att involvera medarbetarna och att planera utifrån organisationens kultur och erfarenheter, enligt en rapport från Statskontoret.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljön för STs medlemmar har försämrats på flera områden och allt fler drar sig för att slå larm om missförhållanden. Det framgår av förbundets nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016.
AVTALNyhetPå fredag löper det treåriga avtalet för anställda på statliga myndigheter ut. Fram tills dess träffas parterna dagligen för att försöka nå en överenskommelse.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen varnar för att skattepengar kan användas fel och att uppställda mål inte nås i Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända. Det uppger Ekot som läst en kommande granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn nyanställd på Migrationsverket fick ingen introduktionsutbildning, utan uppmanades av kollegerna att gå in och läsa existerande ärenden i databasen för att lära sig jobbet. Det fick till följd att hon anmäldes av arbetsgivaren till personalansvarsnämnden för dataintrång och sekretessbrott.
AsylNyhetAntalet asylansökningar ökar på nytt i EU, men fortsätter att minska i Sverige. Enligt statistik som redovisas av Europaportalen ligger Sverige nu på tionde plats i antal asylansökningar per capita, och under EU-snittet.
Barns rättNyhetKammarrätten i Stockholm anser inte att FNs barnkonvention bör införlivas i svensk lag. Barnkonventionen innehåller vaga formuleringar och saknar den precision som svensk lag har, anser domstolen.
Statens servicecenterNyhetRiksrevisionen svarar på kritiken från Statens servicecenters generaldirektör. ”Vi använder enkäter då och då när informationen inte går att få fram på annat sätt. Det gör forskare och Statskontoret också”, säger Ingvar Önnhage, som varit projektledare för granskningen av servicecentret.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets skuld till kommunerna är uppe i minst 20 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket pengar som det anslag regeringen vill ge kommunerna till välfärden.
StatsförvaltningNyhetAnneli Hulthén, tidigare socialdemokratisk kommunpolitiker i Göteborg, blir ny landshövding i Skåne län. Hon tillträder efterträder Margareta Pålsson som gick i pension till midsommar.
LÄNSSTYRELSERNyhetFörslaget att starta tre storlän i Norrland, Svealand och Västra Götaland redan i januari 2018 är oroväckande. Det skriver Sveriges landshövdingar i en gemensam debattartikel.
HögskolanNyhetKarolinska Institutet behåller sin placering som det bästa av Sveriges och Nordens lärosäten i Times Higher Educations årliga rankning. Elva svenska lärosäten finns med på listan över världens 400 främsta.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter bildades för att effektivisera myndigheternas administration. Men missnöjet gror bland myndig­heter och fackliga företrädare och en enkät från Statskontoret ger svidande kritik. Nu bemöter generaldirektören kritiken.
Statens servicecenterNyhetFå myndigheter anser att Statens servicecenters tjänster har ökat deras effektivitet, konstaterar Riksrevisionen. Statens servicecenters generaldirektör går dock till motangrepp och anklagar både Riksrevisionen och Statskontoret för ”metodbrister”.
FlyktingarNyhetSocialstyrelsen ska genomföra en studie av magnetkamera som metod att bedöma åldern på ensamkommande flyktingbarn. Studien kommer att genomföras av oberoende forskare.
LönerNyhetDe som inte är med i facket får mindre löneökning än fack­medlemmarna. De får ofta också mindre än den nivå som anges i STs centrala kollektiv­avtal – medan de fackligt anslutna nästan alltid får mer. Så ser det ut på ett antal myndigheter som Publikt granskat.
ArbetsmiljöNyhetVar femte yrkesarbetande känner flera gånger i månaden psykiska obehag inför att gå till jobbet. Samtidigt har allt färre varit utan sjukdagar senaste året, enligt Företagshälsornas senaste jobbhälsobarometer.
BudgetNyhetArbetsgivarverket är positivt till regeringens förslag i budgeten att höja anslagen till forskning och innovation, men varnar för att höjda skatter kan minska intresset för högre utbildning.