Annons:
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

UKÄ: Inhyrning av lärare tillåten

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har anmälts av Sulf för att ha hyrt in lärare och för behandlingen av de inhyrda lärarna. Men Universitetskanslersämbetet, UKÄ, ser ingen anledning att rikta kritik mot högskolan. Enligt UKÄ bör undervisningen i första hand bedrivas av anställda lärare, men det finns inget förbud mot inhyrning.

Sacoförbundet Sulf anmälde Arkitekthögskolan vid Umeå universitet därför att högskolan bland annat hade köpt undervisningstjänster från juridisk person och hur den hanterat anställningar av timarvoderad personal. Enligt Sulfs anmälan har också mer än ett tiotal anmälningar om kränkande särbehandling lämnats av personer anställda vid Arkitekthögskolan. Flera av de anställda har också haft långvariga  sjukskrivningar med anledning av situationen på arbetsplatsen.

Enligt Sulf har skolan på flera punkter inte följt de regelverk som styr myndigheter i allmänhet och högskolan i synnerhet. Sulf ansåg också att högskolan avvikit från de förväntningar som dåvarande Högskoleverket hade när det beviljade examenstillståndet. Förbundet uttryckte i sin anmälan oro för medlemmarnas möjligheter att utföra ett högkvalitativt arbete på sin arbetsplats.

I sitt beslut konstaterar UKÄ att utgångspunkten ska vara att undervisningen ska bedrivas av anställda lärare, men att det inte finns något förbud mot att anlita juridiska personer för undervisning på universitet och högskolor. Det kan finnas situationer när det är nödvändigt för en högskola eller ett universitet att köpa en undervisningstjänst, till exempel om det handlar om enstaka undervisningsmoment där det finns behov av särskild kompetens som inte finns hos den anställda personalen.

Därför riktar UKÄ ingen kritik mot Arkitekthögskolan, men påpekar att köp av undervisningstjänster, tillsammans med korta tidsbegränsade anställningar, bör tillämpas återhållsamt. Annars finns enligt UKÄ en risk för att de regler som finns om lärare i högskole­förordningen kringgås. Också ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att tillgången på lärare vid en högskola eller ett universitet präglas av stabilitet, varaktighet och rätt kompetens, anser UKÄ.

UKÄ anser inte heller att det som har framkommit inte utgör tillräckliga skäl för att UKÄ ska utvärdera arkitektutbildningen vid Umeå universitet i särskild ordning.

Bli den första att tycka till!