Annons:
SiS
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Ungdomshem får extra pengar i vårbudgeten

Statens institutionsstyrelse, SiS, får 65 miljoner kronor i tillskott i vårbudgeten. Det extra tillskottet ska skapa möjligheter att fortsätta att bygga ut antalet platser i ungdomshem för att möta efterfrågan.

Det är just nu mycket stor efterfrågan på platser inom ungdomsvården. Var tredje pojke inom SiS ungdomsvård var ensamkommande under 2016. Samtidigt ökar barnkullarna i de aktuella åldersgrupperna. Detta har lett till att andelen pojkar som SiS kunnat placera omgående minskat för tredje året i rad, skriver SiS i ett pressmeddelande:

”Jag ser det som en bekräftelse på SiS viktiga samhällsuppdrag att hjälpa ungdomar som har betydande svårigheter att förändra sina liv”, skriver SiS generaldirektör Kent Ehliasson i pressmeddelandet.

Redan i budgeten inför 2017 ökades anslaget till SiS med 40 miljoner kronor Nu vill regeringen tillsammans med Vänsterpartiet satsa ytterligare 65 miljoner kronor i vårbudgeten för att möta behovet av vårdplatser för barn, unga och vuxna som har behov av insatser från SiS.

”Människor som behöver komma bort från till exempel missbruk och kriminalitet måste få rätt insatser i tid. Det är fortfarande hög efterfrågan på vårdplatser på Statens institutionsstyrelse. Den här satsningen kommer ge SiS bättre förutsättningar att bereda vård till de som har det behovet”, skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!