Annons:
EU
Nyhet
AVEmmeli NilssonTyck till!

Unionen fick rätt om uppsägningstid för äldre

EU-domstolen har gett fackförbundet Unionen rätt i ett förhandsutlåtande om uppsägningstid. Det innebär att företag som tar över arbetstagare från en tidigare verksamhet måste räkna in den tidigare anställningstiden när uppsägningstiden beräknas.

Fackförbundet Unionen, som organiserar tjänstemän i privat sektor, har sedan 2012 haft en konflikt med Almega om fyra medlemmar som inte fick rätt till förlängd uppsägningstid vid en företagsöverlåtelse. Enligt tidningen Kollega blev Unionenmedlemmarna uppsagda från sina jobb på ISS Facility Services 2011. De hade ett par år tidigare följt med när ISS tog över delar av verksamheten från deras tidigare arbetsgivare, Apoteket och Astra Zeneca.

Personer över 55 år med minst tio års sammanhängande anställningstid har ofta dubbel uppsägningstid i Unionens kollektivavtal. Enligt kollektivavtalen som Apoteket och Astra Zeneca var bundna av har en tjänsteman som sägs upp på grund av arbetsbrist, är mellan 55 och 64 år och har en sammanhängande anställningstid på tio år, rätt till förlängd uppsägningstid med sex månader.

Unionenmedlemmarnas nya arbetsgivare ISS var bundet av ett kollektivavtal mellan Unionen och Almega, som innebär att en tjänsteman som sägs upp på grund av arbetsbrist har rätt till samma uppsägningstid som i de kollektivavtal som gällde hos det överlåtande företaget. Eftersom de fyra medlemmarna var över 55 när de blev uppsagda från ISS och hade varit anställda i sammanlagt över tio år ansåg Unionen att de hade rätt till dubbel uppsägningstid.

Men arbetsgivaren tyckte annorlunda. Unionen väckte därför talan i Arbetsdomstolen, som i sin tur beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. I förhandsavgörandet som kom i dag slår EU-domstolen fast att arbetstagare har rätt att tillgodoräkna sig anställningstiden hos den tidigare huvudmannen. Unionenmedlemmarna får alltså dubbel uppsägningstid, vilket innebär lön för ytterligare sex månader. Avgörandet är vägledande och påverkar tolkningen av det aktuella kollektivavtalsvillkoret, enligt Unionen.

Nu går frågan tillbaka till Arbetsdomstolen, som fäller det slutgiltiga avgörandet.

Bli den första att tycka till!