Annons:
Statsanställda
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Universitet ska utbilda i mänskliga rättigheter

Det tidigare uppdraget till Uppsala universitet att utbilda statligt anställda om mänskliga rättigheter förlängs och utvidgas av regeringen. Universitetet har haft uppdraget sedan 2014.

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att fortsatt förvalta och vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter för statligt anställda, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Uppdraget är en del i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.

Uppsala universitet hade ett uppdrag under åren 2014-2016. Nu vill regeringen att universitetet ska vidareutveckla sin webbaserade introduktion i mänskliga rättigheter och dessutom ta fram och genomföra verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av statliga myndigheter.

”Syftet med uppdraget är att statligt anställd personal får förståelse för sin roll som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd”, skriver regeringen.

Bli den första att tycka till!