Annons:
Över 1 000 personer inom Kriminalvården står bakom uppropet #virivermurarna, där 150 olika händelser där kvinnor som har trakasserats eller särbehandlats på jobbet beskrivs.Bild:Mostphotos/Michael Erhardsson
kriminalvården
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Upprop i Kriminalvården samlar över 1000

1017 personer inom Kriminalvården står bakom ett #metoo-upprop som överlämnats till myndighetens HR-chef. 150 olika händelser där kvinnor har trakasserats eller särbehandlats på jobbet beskrivs i #virivermurarna.

Inititativtagarna till uppropet skriver att de vill riva murarna runt machokulturen i Kriminalvården. 

"Vi vill stoppa tystnadskulturen och prata högt om problemen".

Uppropet gäller för alla som "könas som kvinna", oavsett könstillhörighet.

”Det jag fått höra berör mig väldigt djupt. De här kvinnorna har känt en rädsla för att berätta om vad som hänt dem, och så vill jag verkligen inte att det ska vara. Mitt mål är att alla ska känna sig så trygga att de kan berätta – och anmäla”, kommenterar Kriminalvårdens HR-direktör Johan Modin i ett pressmeddelande.

Han tycker att arbetet mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier måste genomsyra Kriminalvården på alla nivåer. Det finns redan regler och rutiner för att hantera och utreda kränkningar. Myndigheten har tagit fram en etisk kod och under senare år arbetat strukturerat med värdegrunds- och jämställdhetsfrågor. Sedan #metoo-rörelsen startade har det arbetet intensifierats, enligt Johan Modin:

”För mig står det klart att det här är frågor som vi måste arbeta mer med”.

Också generaldirektör Nils Öberg har tagit del av vittnesmålen i uppropet. Berättelserna i #virivermurarna vittnar om en notorisk oförmåga hos vissa män att leva upp till de lagar och regler som gäller i umgänget människor emellan, kommenterar han i pressmeddelandet:

”Respekt för alla människors kroppsliga och själsliga integritet är lika självklara som okränkbara delar av Kriminalvårdens värdegrund. Varje gång en misstanke uppstår om att sådana övergrepp sker, mot anställda eller mot intagna, ska detta anmälas. Och varje sådan anmälan ska tas på allvar och utredas med prioritet. Chefer och medarbetare som bevittnar övergrepp har dessutom en ovillkorlig skyldighet att agera och att stötta den utsatta”, anser Nils Öberg.

Bli den första att tycka till!