Annons:
högskolan
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Utbildning stoppades av arbetsmiljöskäl

Mittuniversitetets ledning har stoppat höstens intagning till socionomutbildningen. Orsaken uppges vara interna arbetsmiljöproblem på avdelningen för socialt arbete. Beslutet mottogs med förvåning och bestörtning, säger professor Majen Espvall på avdelningen.

– Vi fick beskedet vid ett extrainsatt personalmöte i går eftermiddag. Ingen från universitetsledningen hade varit i kontakt med oss om detta tidigare, berättar Majen Espvall, ST-medlem och tidigare avdelningschef.

Hon säger att personalen inte förstår på vilka grunder beslutet fattats och att man inte känner igen sig i beskrivningen av arbetsmiljöproblemen.

– Så de flesta av oss är väldigt upprörda.

Socionomutbildningen är 3,5 år lång, och cirka 90 personer har hittills sökt till programstarten i höst. Att den ställs in får konsekvenser på flera plan, säger Majen Espvall. Rent praktiskt måste ett nytt bemanningspussel läggas. Men hon är också orolig för att avdelningens goda rykte påverkas negativt, och därmed intresset bland potentiella studerande och samarbetspartners.

Att det finns motsättningar är sant, men de hade kunnat hanteras på ett mindre ingripande sätt, anser hon.

– Vi hade kunnat avsätta tid för alla anställda att gå igenom detta. Nu påverkas verksamheten under flera års tid.

Motsättningarna har enligt Majen Espvall bland annat att göra med uppfattningar om utbildningens profilering, som drivits av ledande företrädare för fackförbundet Sulf, Sveriges universitetslärarförbund. Det har resulterat i att ett flertal anställda på avdelningen lämnat Sulf och i stället gått med i ST.

Mittuniversitetets tillförordnade rektor Mats Tinnsten försvarar beslutet.

– Vi vill skapa tid för personalgruppen att jobba med de slitningar som finns. Vi har gått in med åtgärder tidigare, men kanske inte tagit det på fullt allvar, som vi gör nu. Vi ska ta in extern hjälp i arbetet.

Övervägde ni inte andra, mindre drastiska alternativ?

– Vi har bollat alternativ fram och tillbaka, men det är svårt att frigöra den tid som behövs på annat sätt.

Han tycker inte att det var fel att bereda frågan utan att prata med den berörda personalgruppen.

– Vi har en linjeorganisation, med en avdelningschef som i sin tur har sin chef i dekanen. Den normala kommunikationen sker via linjeorganisationen.

Bli den första att tycka till!