Annons:
Socialförsäkring
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utökade kontroller ska motverka fusk

Regeringen vill att statliga myndigheter också ska få tillgång till ekonomiska uppgifter om företag, för att bättre kunna förhindra brott och fel i socialförsäkringssystemen.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i uppdrag att komma med förslag om hur myndigheterna ska få tillgång till bättre information för att upptäcka brott och fel i socialförsäkringssystemen. I uppdraget ingår att konkretisera förslagen från Välfärdsutredningen att myndigheterna ska kunna inhämta mer information om bland annat företag.

”Vi behöver säkerställa att myndigheterna på ett bättre sätt ska kunna ta del av uppgifter som gör att fler försök till fusk i välfärdssystemen kan upptäckas och stoppas. Våra gemensamma pengar ska gå till de verksamheter och personer de är tänkta för, inte till företag som försöker utnyttja systemen”, säger socialminister Annika Strandhäll, S, i ett pressmeddelande.

Försäkringskassan kan i dag begära in uppgifter om individer, men enligt utredningens förslag borde myndigheten också kunna hämta in uppgifter om juridiska personer, när det gäller hantering av pengar som kommer från trygghetssystemen.

Nu ska Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten utreda förutsättningar och konsekvenser om förslagen genomförs. Det handlar om att myndigheterna ska ha större möjligheter att ta in ekonomiska uppgifter om företag och individer, för att de ska kunna kontrollera om kraven för ersättningar är uppfyllda och ge myndigheterna beslutsunderlag för korrekta beslut.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska redovisa sina förslag senast 3 april i år.

Bli den första att tycka till!