Annons:
Välfärden
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Utredare: Problem med vinster i välfärden

Kvalitetskrav duger inte som verktyg för att minska vinsterna i välfärdsföretagen. Det kommer den statliga utredaren Ilmar Reepalu fram till i sitt slutbetänkande som i dag överlämnas till regeringen.

I det slutbetänkande som Välfärdsutredningen lämnar över i dag föreslås flera åtgärder för bättre kvalitet i skola, vård och omsorg. I en debattartikel i Dagens Nyheter sågar utredaren Ilmar Reepalu förslaget att införa skärpta kvalitetskrav för att komma åt vinster i välfärden. Sådana krav skulle innebära en stor administrativ börda för lärare, sjuksköterskor, läkare och andra professioner inom välfärden, skriver han:

”Genom införande av vinstbegränsning finns förutsättningar för en mer tillitsbaserad styrning. När det gäller välfärdstjänster som upphandlas eller ingår i valfrihetssystem ställer kommuner och landsting redan i dag ett antal krav på utförarna. Utredningen konstaterar att välfärdsföretagen, trots kraven, kan göra mycket höga vinster.”

När kommuner och landsting driver verksamheter i egen regi kan de styra verksamheten genom att formulera mål och tilldela resurser. Om verksamheten överlåts på privata utförare är styrmedlen mer indirekta eftersom mål och politiska viljeyttringar måste framgå av lagstiftning eller omformuleras till krav och villkor i avtal, skriver Ilmar Reepalu.

”Det är svårt att ställa och följa upp krav som avspeglar alla aspekter av kvalitet i välfärdsverksamhet. Hur mäter man till exempel den kvalitet som uppstår när en engagerad lärare uppmärksammar att en elev har en svår situation i hemmet? Eller då en kirurg tar sig extra tid för att förklara en kommande operation för patientens anhöriga?”, undrar han i Dagens Nyheter.

Utredningen vill ge Upphandlingsmyndigheten ytterligare resurser för att arbeta med vägledningar och annat stöd på välfärdsområdet. Utredningen föreslår också att Statskontoret ska följa upp huvudmännens uppföljning och kontroll av privata utförare i välfärden. Privata utförare ska vara tvungna att lämna ut uppgifter om enskilda till huvudmannen för bland annat uppföljning och utvärdering.

”Kvaliteten i välfärden kan förbättras genom mer ändamålsenliga kvalitetskrav och mätningar, större samordning runt individerna, mer tillit till professionerna och ökade möjligheter till insyn och uppföljning”, skriver Ilmar Reepalu.

Medborgarnas krav på en välfärd av hög kvalitet är  berättigade, skriver Ilmar Reepalu. De åtgärder utredningen föreslår kan skapa förutsättningar för att utveckla en bättre välfärd, tillsammans med utredningens tidigare förslag om en vinstreglering.

Bli den första att tycka till!