Annons:
Regionalisering
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Utredare ska föreslå regional organisation

Regeringen har beslutat att utreda hur organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet ska se ut i framtiden. Ett av uppdragen handlar om att utreda behovet av ökad statlig regional närvaro.

”Nu lägger vi grunden för ett starkare statligt stöd till fler skolor genom att titta på hur en regional organisation kan byggas upp”, skriver utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, i ett pressmeddelande.

Den särskilde utredaren, Kerstin Hultgren, ska också göra en bred översyn av ansvarsfördelningen mellan de statliga myndigheterna på skolområdet. Enligt pressmeddelandet är syftet att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur.

Vid behov ska utredaren föreslå en organisering av skolmyndigheter som innebär en regional närvaro. Till Sveriges Radio säger Gustav Fridolin att ett mål är att öka den statliga styrningen och att staten ska befinna sig närmare skolorna.

”Ta kompetensförsörjningen där ser vi hur alla skolor i dag möter en stor lärarbrist. Ska vi lösa den måste stora och små kommuner kunna jobba tillsammans. Nu bygger vi en regional struktur då man faktiskt får möjlighet att mötas och göra det.”

Utredaren ska också föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen.

Myndigheter inom skolområdet är bland annat Skolverket, Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Sameskolstyrelsen.

Bli den första att tycka till!