Annons:
Integritet
Nyhet
AVLinda KlingTyck till!

Utredning vill begränsa skyldighet att lagra data

På onsdagen tog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson emot ett utredningsbetänkande om datalagring. Förslaget innebär en begränsning för operatörers skyldighet att lagra data.
Morgan Johansson, justitieminister.Bild:Kristian Pohl/Regeringskansliet

I december 2016 slog EU-domstolen fast att den svenska lagstiftningen om datalagring inte var förenlig med EU-rätten. Domstolen menade att Sverige inte kan tvinga internetoperatörer till obegränsad datalagring. Regeringen tillsatte då en utredning med syfte att se över den svenska lagstiftningen och under onsdagen presenterade utredningen sina förslag.

Syftet med datalagring är att uppgifterna ska kunna användas i brottsutredningar av svenska myndigheter. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver tre av utredarna att den enda rimliga modellen för datalagring är den nuvarande, men att lagringen ska begränsas till de uppgifter som är mest värdefulla för brottsbekämpning. Därför föreslår utredningen att samtal och meddelanden inom det fasta nätet inte ska lagras framöver. Polisen har nämligen störst behov av uppgifter från mobiltelefoner och internet.

Utredningen föreslår också att olika uppgifter ska lagras olika länge. Lokaliseringsuppgifter, till exempel var en mobiltelefon har befunnit sig vid tiden för ett samtal, ska lagras i två månader, att jämföra med sex månader i dag. För abonnemangsuppgifter vid internetåtkomst, vilket utredningen menar inte omfattas av EU-domen, förlängs tiden till tio månader. Övriga uppgifter, till exempel vem som har pratat med vem i telefon, ska lagras i sex månader.

Dessutom föreslår utredningen ett förbud mot att lagra uppgifter utanför Sverige och att en åklagare alltid ska pröva om en brottsbekämpande myndighet har rätt att få tillgång till lagrade uppgifter när det gäller underrättelseverksamhet.

Bli den första att tycka till!