Annons:
Böcker
Kultur
AVSanna TöringeTyck till!

Vårlukter mitt i mörkret

Arne Dahls nya deckare Hela havet stormar är en stenhård satir som ligger närmare John le Carré än Camilla Läckberg, skriver Publikts kulturkrönikör Sanna Töringe.

Det har varit en rik säsongvad gäller svensk litteratur. Jag har slukat Arne Dahls nya deckare, njutit i små klunkar av Nina Burtons Flodernas bok, grubblat över Birgitta Lillpers Industriminnen och imponerad häpnat över Henrik Bromanders tecknade serie Smålands mörker.

¢ Smålands mörker. Ung man växer upp i en håla, i arbetar­familj av tristaste modell med fattigdom, själslig urholkning, gråsås och förnedring. Han känner sig annorlunda, upptäcker att han är bög och tar ett språng in i något annat. Erik från Nässjö börjar läsa mer och mer avancerad litteratur, Céline, Burroughs, Dostojevskij och Mishima. Han gör egna fansin, med självbiografiska serier. Han väjer inte för något, blottlägger sig, söker i mörkret i Småland och blir fascist! Detta är stor litteratur, med en berättelse som förklarar hur saker kan hända. Men i allt det hemska finns också vårlukter, farfar, berguven, Annika, den iranska vännen i fängelset. Läs Smålands mörker av Henrik Bromander. (Galago)

¢ industriminnen. När jag skriver om lyrik handlar det ofta om mina egna svårigheter med att förstå. Så blir det även denna gång. Jag sliter med Birgitta Lillpers, men i själva svårigheten finns också tillfredsställelsen, glädjen och lättnadens suck när bilderna äntligen framträder någorlunda klart ur texten. Eller så gör de inte det, utan rör sig som skepnader i dimma. Det är också ok. Lillpers går att jämföra med Bromander, båda ger sig hän i minnenas kavalkad. Det är gamla tider, simhall i Älvdalen, rester av hyllor i en gammal skoaffär, stund med död avlivad hund. Hoppa över letandet efter klarhet och göra er beredda att bara ta emot, kanske rader som denna: »jordpåle, rot / sättningsbenägen mark, metoder / för grundläggning. Undersöka i sig själv / benägenhet för sättskador i / grunden«. (Wahlström & Widstrand)

¢ flodernas bok. Nina Burtons bok har äntligen fått mig att ta beslut om att vandra längs Themsen. Det får bli nästa vår. Det är en lysande essä­samling, lugnt pratande om ditt och datt, stort och smått. Författaren följer Rhône, Rhen och Themsen, ända från källorna. Detta är en bok att äga, man ska ha den nära sig och läsa lite då och då. (Albert Bonniers förlag)

¢ hela havet stormar. Arne Dahl använder deckargenren som han vill, nonchalant mot den läsare som förväntar sig en stunds avkoppling. Här är det annat som gäller. Avancerat handlingsmönster, berättelser som går i varandra och inte hänger ihop, i en stenhård satir om världens industiledares avsaknad av mänsklighet och empati. Arne Dahls bok känns mer som John le Carré än Camilla Läckberg, om jag säger så. (Albert Bonniers förlag)

 

Sanna Töringe är kulturjournalist. Hon tipsar om böcker i publikt.

  

Bli den första att tycka till!
STNyhetDebatten på STs kongress hettade till när ett antal motioner om stöd till det lokala fackliga arbetet behandlades. Kongressen beslutade att kansliresurser ska omfördelas till förmån för ett starkare lokalt förhandlings- och avtalsstöd. I enlighet med vad förbundsstyrelsen föreslagit ska det också göras en översyn av STs kansli.
STNyhetST ska fortsätta arbetet med att hitta ett nytt förbundsnamn. Det var ett av de beslut som förbundets kongress fattade under den tredje och avslutande dagen.
STATSFÖRVALTNINGNyhetNågonstans har kontrollsamhället gått för långt och det får alldeles perversa effekter med alla återrapporteringskrav. Det sade civilminister Ardalan Shekarabi när han på torsdagen besökte STs kongress.
IntegrationFördjupningUnder de närmaste tre åren ska svenska myndigheter ta emot samman­lagt 1000 nyanlända på praktik. Brivan Hamo från Syrien fixade själv en plats hos Sida i Härnösand. Hon är glad att bryta isoleringen hemma och försöker nu lära sig tio nya svenska ord om dagen.
SäkerhetNyhetMyndigheternas informationssäkerhet ligger långt från en godtagbar nivå. Den slutsatsen drar Riksrevisionen efter en granskning. Myndigheten anser att dagens och tidigare regeringar varit passiva.
STNyhetEfter en dramatisk omröstning valde ST-kongressen på onsdagen en ny förbundsstyrelse. I första valomgången fick två kandidater lika många röster, men efter en ny röstningsomgång fick Per Sunneborn, ST inom Kriminalvården, den sista platsen.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer var det Lena Erixon på Trafikverket som fick den högsta lönen. Men vad tjänar din chef? Publikt har hela listan.
STNyhetEfter en omröstning på ST-kongressen står det klart att hela STs presidium valts om och fortsätter under den kommande kongressperioden. Förbundets andre vice ordförande Tom Johnson utmanades av Tobias Bjerman från ST inom SiS, men vann omröstningen.
E-förvaltningNyhetEfter den regeringsombildning som presenterades i dag är det miljöpartisten Peter Eriksson som har ansvar för digitaliseringsfrågor. Men samtidigt flyttar ansvaret för e-förvaltning - digitalisering av den offentliga sektorn - till civilminister Ardalan Shekarabi.
STNyhetST ska verka för arbetstidsförkortning. Det beslutade förbundets kongress i dag. Förbundsstyrelsen fick kritik för att inte ha drivit frågan tidigare, trots att ett liknande beslut även togs av kongressen 2012.
SiSNyhetNyanställda på Statens institutionsstyrelse betraktas numera som anställda vid hela myndigheten, i stället för vid en viss institution. Facken anser att det utvidgar arbetsgivarens rätt till omplacering.
KriminalvårdenNyhetAntalet personer som återfaller i brott efter att de lämnar Kriminalvården minskar. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.
ÖppenhetNyhetRegeringens förslag om att sek­retessbelägga alla offentliganställdas personnummer har fått hård kritik. Nu gör också ST tummen ned – men de flesta myndigheter är positiva.
KONGRESSNyhet”Tack Migrationsverket. Jag vill påstå att ingen annan myndighet i världen hade klarat av det ni gjorde”, sade statsminister Stefan Löfven när han i dag talade på STs kongress.
KONGRESSNyhetBritta Lejon och Peter Lennartsson har inga motkandidater till posterna som ordförande och förste vice ordförande i ST. Däremot har Tobias Bjerman nominerats till andre vice ordförande. Därmed har valberedningens kandidat Tom Johnson en utmanare.
MiljöNyhetRegeringen satsar 62 miljoner kronor på att förstärka utvecklingen och användandet av miljö- och klimatteknik. Nya myndighetsuppdrag ska bana vägen.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att platser på myndighetens säkerhetsenheter har använts för att placera intagna som behöver extra skydd.
E-förvaltningNyhetRegeringen har tillsatt en utredare för att få till en effektivare styrning av nationella digitala tjänster som Mina Meddelanden och Svensk e-legitimation.
AsylNyhetRegeringen uppdrar åt Migrationsverket att förkorta tiden från asylansökan till återvändande och att utöka antalet förvarsplatser för dem som fått avslag på asylansökan.
avtalNyhetST har tecknat ett nytt löneavtal med arbetsgivaren Almega för anställda på Lernia. Avtalet ger ett utrymme för löneökningar på 2,2 procent.
UPPHANDLINGNyhetDet ska inte längre gå att göra upphandlingar som dumpar arbetstagares villkor. Det är innebörden i regeringens förslag till ny upphandlingslag. TCO hade önskat att regeringen gått längre och inkluderat krav på försäkring och tjänstepension.
HögskolanNyhetNästa år skärper regeringen jämställdhetskraven på universitet och högskolor. Andelen kvinnliga professorer ska ökas med målet att varannan ny professor ska vara en kvinna år 2030, uppger SVT.
UpphandlingNyhetMöjligheten att vinna upphandlingar genom låga löner, dåliga arbetsvillkor eller skadlig arbetsmiljö ska stoppas. Regeringen lägger nu fram ett lagförslag som syftar till att seriösa företag som har schysta villkor inte ska missgynnas.
StatsförvaltningNyhetDet kan införas större regioner redan 2019 enligt det förslag som Indelningskommittén lagt fram. Men i så fall kommer vissa län fortfarande att stå utanför den nya regionindelningen.
PolisenNyhetOvanligt många chefstillsättningar inom den nya Polismyndighetens organisation har underkänts av Statens överklagandenämnd, uppger Ekot. En av fyra som klagat har fått rätt i nämnden.
TCONyhetBra arbetsmiljö är nyckeln till lägre sjukfrånvaro och ett längre arbetsliv. Den slutsatsen drar TCO i en rapport som bygger på statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, och Arbetsmiljöverket.
SkatteverketNyhetSkatteverkets högsta chefer får hård kritik för sitt agerande i samband med ett inslag i Uppdrag granskning. Enligt en revisionsrapport har de skadat många medarbetares förtroende för myndigheten och det finns risk för att det också har påverkat förtroendet hos allmänheten.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, är i ett yttrande mycket kritisk till att Digitaliseringskommissionen behandlar skyddet av den personliga integriteten som en särfråga.
A-kassanNyhetFör första gången under överskådlig tid var antalet personer som fick a-kassa under april i år färre än 100 000. Antalet har stadigt sjunkit sedan 2004 då mer än 300 000 fick a-kasseersättning.
HÄLSANyhetSjukfrånvaron i staten var 3,9 procent under 2015. Det är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med året innan. Mest ökade sjukfrånvaron bland kvinnorna. 2015 var den 5,3 procent, medan männens frånvaro var 2,9 procent.
HögskolanNyhetDet var den borgerliga regeringens utbildningspolitik som ledde Sverige på fel väg, skriver S-ministrarna Aida Hadzialic och Helene Hellmark Knutsson i en replik till TCOs ordförande Eva Nordmark.
JordbruksverketNyhetRegeringen ger ett särskilt uppdrag åt Statskontoret att se över Jordbruksverkets verksamhet. IT-strul och problem med hanteringen av jordbrukets EU-stöd är två anledningar till specialuppdraget.