Annons:
Motsättningar inom Sveriges veterinärförbund och dess kansli har gjort att förbundet i nuläget inte kan fungera som part i förhandlingar. Arbetsgivarorganisationen SLA har ett antal ärenden som på sitt bord som redan borde ha förhandlats, uppger Arbetet.Bild:Getty Images
FACKET
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Veterinärfack har slutat förhandla

Sacoförbundet Sveriges veterinärförbund är i kris, rapporterar Arbetet. Styrelsen har meddelat sin avgång och facket kan inte fullfölja förhandlingar.

Enligt tidningen Arbetet har djupa motsättningar inom Sveriges veterinärförbund och dess kansli lett till att förbundet sedan en månad inte kan fungera som part i förhandlingar.

Lars-Olof Söderberg, förhandlare på arbetsgivarorganisationen SLA, säger till Arbetet att han personligen har en handfull ärenden som borde ha förhandlats med Sveriges veterinärförbund. Om förbundet inte återkommer till förhandlingsbordet ”får arbetsgivaren köra på och genomföra beslutet utan att facket har sagt sitt”, säger han.

I slutändan kan arbetsgivarsidan kräva skadestånd av Sveriges veterinärförbund för förhandlingsvägran.

I september stängde fackförbundets styrelse av de två högsta tjänstemännen på kansliet, chefsjuristen och kanslichef, från arbetsplatsen. De beskylldes för illojalitet i samband med förhandlingar om en omorganisation och krympning av kansliet.

En annan konflikt har gällt kanslipersonalens krav på kollektivavtal på arbetsplatsen.

Förbundet ska hålla ett extra fullmäktige 8 november och då välja en interimsstyrelse, rapporterar Arbetet.

Bli den första att tycka till!