Annons:
Migrationsverket
Nyhet
AVEva SpiraTyck till!

"Vi försöker hantera det så bra som möjligt"

”Det var inte möjligt att teckna ett kollektivavtal om turordningsindelningen, så vi avslutade förhandlingen”, säger Migrationsverkets HR-direktör Kristina Hwargård. Nu fortsätter de regionala förhandlingarna om vilka av myndighetens anställda som ska sägas upp.
Kristina Hwargård på Migrationsverket.Bild:Tomislav Stjepic

I år räknar Migrationsverket med att minska personalstyrkan med cirka 2 500 medarbetare och förhandlingarna om turordningskretsar är i full gång i de sex regionerna.

Sedan i somras har parterna förhandlat om ett övergripande kollektivavtal om turordningsindelningen för hela myndigheten. Men de planerna har gått i stöpet.

STs avdelningsordförande Sanna Norberg anser att det saknas en dialog med arbetsgivaren och menar att den senaste förhandlingen i december inte var värd namnet.

Myndighetens tillförordnade HR-direktör Kristina Hwargård säger till Publikt att man försökt få ett kollektivavtal till stånd, men att det inte varit möjligt.

– Vi är ju fyra parter och även de tre arbetstagarorganisationerna ST, Seko och Saco, står långt ifrån varandra.

Men hon säger också att hon inte vill stänga dörren helt, utan kan tänka sig att öppna förhandlingarna igen om ST och Saco kommer med ett gemensamt förslag.

Kristina Hwargård säger att hon förstår att det finns en oro bland medarbetarna, då man ännu inte vet vilka som berörs av neddragningarna.

– Många väntar på besked och vi försöker hantera det så bra som möjligt. Men vi måste ta hänsyn till arbetsrätten och förhandla i flera steg. Lagen om anställningsskydd och turordningsavtalet är vår vägledning, förklarar hon.

Turordningsavtalet

Vid uppsägningar är grundregeln i lagen om anställningsskydd, las, att de anställda turordnas utifrån sin anställningstid. Men i staten finns ett särskilt avtal, turas, som reglerar hur uppsägningar ska gå till. Vid arbetsbrist delas de anställda in i turordningskretsar. I varje krets ingår anställda med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter på samma ort. Den som har kortast anställningstid i kretsen sägs upp först.

Bli den första att tycka till!