Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Vill samordna statens system för e-handel

Statens servicecenter vill att det ska bli obligatoriskt för myndigheterna att använda dess e-handelsfunktioner. Enligt myndigheten skulle staten då kunna spara upp till 450 miljoner kronor årligen.

Staten kan göra stora direkta besparingar genom en samordning av myndigheternas transaktionsintensiva administrativa verksamheter. Det skulle också ge påtagliga effektiviseringar och kvalitetsförbättringar, skriver Statens servicecenter i ett pressmeddelande.

”Samordningen bör ske för så många myndigheter som möjligt, eftersom det innebär att stordriftsfördelarna, kvalitetsförbättringarna och effektiviseringarna blir större. Ett genomförande av förslaget innebär också att ett hundratal arbetstillfällen kan skapas utanför storstadsområdena”, kommenterar generaldirektör Thomas Pålsson i pressmeddelandet.

I en rapport till regeringen anser Statens servicecenter att de statliga myndigheternas elektroniska beställningar, fakturor och betalningar samt deras skanning, routing och gemensamma register bör samordnas. En samordning gör det lättare att få in fler beställningar och fakturor i elektroniska och automatiserade flöden.

Bli den första att tycka till!