Annons:
RIKSREVISIONEN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Vill se skärpt styrning av affärsverk

Informationen om hur regeringen styr Luftfartsverket och Sjöfartsverket är för knapphändig, anser Riksrevisionen. Enligt revisorerna behövs också tydliga riktlinjer för när affärsverksformen är lämplig.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen styr de tre återstående affärsverken Svenska kraftnät, Luftfartsverket och Sjöfartsverket. Affärsverksformen var tidigare vanlig i statliga verksamheter som både fattade myndighetsbeslut och drev affärsverksamhet, och hade större frihet och delvis egna regelverk.

I dag har flera affärsverk lagts ned eller ombildats till statliga bolag. Enligt Riksrevisionen fyller verksamhetsformen inte samma funktion längre, eftersom ”vanliga” myndigheter också har fått större ekonomisk frihet. Riksrevisionen efterlyser därför riktlinjer för när affärsverksformen är lämplig.

Men så länge affärsverken finns behöver regeringen bli bättre på att styra dem, anser Riksrevisionen. Affärsverken har exempelvis en rad undantag från och tillägg till de regler som gäller för vanliga förvaltningsmyndigheter, vilket gör det svårt att överblicka regelverket. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen stramar upp det genom en gemensam riktlinje. De ekonomiska målen behöver också ses över och uppdateras.

Enligt granskarna skulle regeringens samordnade styrning av de statliga bolagen kunna vara en förebild.

Myndigheter styrs formellt genom instruktion och årliga regleringsbrev, men även genom en informell styrning i så kallade myndighetsdialoger mellan företrädare för myndigheten och ansvarigt departement. Vad gäller den senare har riksdagens konstitutionsutskott uppmärksammat att sådana möten inte dokumenterats alls, så när som på dagordning, vad gäller Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

Riksrevisionen har inte heller hittat någon dokumentation, och konstaterar att det alltså inte är möjligt att följa diskussionerna i efterhand. Enligt rapporten behövs en bättre dokumentation så att ”den grundlagsreglerade kontrollmakten kan fungera fullt ut”.

Bli den första att tycka till!