Annons:
STNyhetSnart beslutas om Fack­förbundet ST ska byta namn till Fackförbundet Sterka. Publikt kan redan nu avslöja hur logotypen i så fall kommer att se ut – enkel och avskalad med ett speciellt E.
ArbetsförmedlingenNyhetST inom Arbetsförmedlingen har länge ifrågasatt konsulterna från Gaia, hårt kritiserade för "new age-flum", och fått ledningens löfte om att de ska ut. I stället har avtalet med konsultbolaget förlängts. Nu driver ST en tvisteförhandling om brott mot mbl.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att Arbetsförmedlingen har problem med ledning, styrning och effektivitet. ”Men jag kommer inte att lägga ner Arbetsförmedlingen”, säger hon i en intervju med SvDs ekonomistudion.
GOTSKA SANDÖNFördjupningSom en isolerad utpost knappt fyra mil norr om Fårö ligger nationalparken Gotska Sandön. Här arbetar länsstyrelsens tillsynsmän året runt. Jobbet är fritt, men innebär också stor utsatthet. Tillsynsmannen Mattias Sandgren vill ha tydligare villkor – och ett skriftligt avtal.
internrevisionNyhetNär Transportstyrelsens intern­revisor Annette Olofsson varnade styrelsen om att myndigheten bröt mot lagen fick hon ingen reaktion. Den statliga internrevisionens positioner behöver flyttas fram, anser internrevisorer på flera myndigheter.
ArbetsmiljöNyhetPasskontrollanter på Arlanda riskerar att bli inlåsta i kurerna där de jobbar. Även passagerare har fastnat i slussarna, skriver Arbetarskydd.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket planerar att föra över sin löneadministration till Statens servicecenter 1 november. ST anser att ledningen pekat ut vilka som ska flytta trots att det inte varit några förhandlingar.
SJNyhetSJ kommer att nyrekrytera mer än 500 lokförare och tågvärdar fram till och med 2019. Bakom satsningen ligger den ökande efterfrågan på tågresor i Sverige.
avtalNyhetSTs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar pekade ut arbets­tiden som en av de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen när ST höll avtalsråd inför slutspurten i förhandlingarna om avtalet för myndighetsanställda.
StrålsäkerhetsmyndighetenNyhetRiksrevisionen är kritisk till Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn av svenska kärnkraftverk. Nu svarar Strålsäkerhetsmyndigheten att de inte håller med.
ArbetsmarknadNyhetFörsiktigt positiva reaktioner på tankarna på en ny europeisk myndighet för att övervaka villkoren på arbetsmarknaden. Det redovisar Arbetsvärlden efter en rundringning.
SocialförsäkringNyhetFörsta juli nästa år ska taket i sjukförsäkringen höjas från 7,5 till 8 basbelopp. Det innebär att högsta ersättningen ökar från 714 till 775 kronor per dag. Bakom förslaget står regeringen och Vänsterpartiet.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam har anställt en tillförordnade it-direktör som är utländsk medborgare och inte har gått igenom någon säkerhetskontroll, rapporterar Dagens Nyheter. Generaldirektören försvarar sitt anställningsbeslut.
RegeringenNyhetRegeringskansliet får lämna Rosenbad under 2018 och hålla till i andra lokaler i kvarteret Björnen vid Drottninggatan i centrala Stockholm. Renoveringen av Rosenbad beräknas vara klar 2021.
ÖppenhetNyhetAtt lagstifta om att den grundlagsskyddade yttrandefriheten väger tyngre än integritetsskyddet i EUs dataskyddsförordning kan strida mot EU-rätten. Det skriver Datainspektionen i ett kritiskt remissvar till dataskyddsutredningen.
ExtremismNyhetI en utvärdering av arbetet mot våldsbejakande extremism riktas kritik mot otydligt uppdrag, vaga mål och bristande kommunikation mellan kommunerna och Säpo, uppger SVT.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten bör få utökat ansvar för att bekämpa brott mot välfärdssystemen, föreslår en utredning. Dålig idé, tycker båda myndigheterna i sina remissvar.
YTTRANDEFRIHETNyhetStyrelseordföranden och generaldirektören i Statens kulturråd riktar i ett öppet brev till Säkerhetspolisen skarp kritik mot Polisens beslut att tillåta den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen att demonstrera i samband med Bokmässan i Göteborg.
FackligtNyhetGoda sociala villkor, partssamverkan och fackliga rättigheter är nyckeln till hållbar tillväxt och sysselsättning, och ökat förtroende för EU-samarbetet, anser de svenska fackliga centralorganisationerna.
TransportstyrelsenNyhetTransportstyrelsens extra kostnader för att omlokalisera IBMs it-drift till inom Sverige i stället för att låta lågavlönade tekniker i Östeuropa göra jobbet blev 190 miljoner kronor, uppger SVT.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetDagens Nyheter redovisade i dag uppgifter om avsteg från Transportstyrelsens riktlinjer för it-säkerhet redan 2014. När ställföreträdande generaldirektör Jacob Gramenius fick frågor från tidningen valde han att avgå, skriver DN.
HögskolanNyhetDe regionala skillnaderna är stora när det gäller hur stor andel av ungdomar som går vidare till högre studier, redovisar Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Andelen som börjar högskolestudier tidigt har överlag minskat.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kommer successivt att fortsätta minska antalet boendeplatser under nästa år. Under 2018 ska cirka 13 700 platser i lägenheter och 2 100 platser i kollektiva boenden avslutas.
BudgetenNyhetRegeringen satsar 750 miljoner kronor på rättssamhället i höstbudgeten och ökar anslagen till bland annat Säkerhetspolisen och Tullverket.
TransportstyrelsenNyhetTre anställda vid Transportstyrelsen misstänks ha tagit emot mutor av företaget Labcenter i samband med en utbildning, skriver DN. Sedan tidigare misstänks drygt tjugotalet anställda vid Sjöfartsverket och Riksgälden för samma sak.
ArbetsmarknadNyhetAndelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka, enligt statistik från Arbetsgivarverket. År 2016 hade 26,7 procent av samtliga nyanställda och drygt 18 procent av alla i anställda staten utländsk bakgrund.
IntegritetNyhetEnligt en EU-dom från 2014 har privatpersoner ”rätt att bli glömda” på internet. Sedan dess har Google tvingats ta bort 23 000 sökträffar i Sverige, skriver Journalisten.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten bland inrikes födda sjönk i augusti till 3,9 procent, den lägsta nivån sedan i augusti 2008. Däremot ökar arbetslösheten bland utrikes födda, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen föreslår att länsstyrelserna tar över ansvaret för omhändertagna djur från Polisen.Polisen ska bara utföra djurrelaterade arbetsuppgifter om det kräver de särskilda befogenheter som poliser har.
HÖGSKOLANNyhetMittuniversitetet återupptar antagningen till socionomprogrammet, efter en termins stopp på grund av konflikter inom Avdelningen för socialt arbete, SOA. Samtidigt anklagar en professor på SOA universitetsledningen för kränkande särbehandling.
EUNyhetDe tre fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco kan tänka sig en höjning av Sveriges avgift till EU när Storbritannien lämnar unionen, skriver Arbetet.
JämställdhetNyhetVägen mot ökad jämställdhet är mycket långsam i de svenska börsbolagen. Det visar en ny rapport från stiftelsen Allbright. Andelen kvinnor i bolagens ledningar har ökat med 1 procentenhet till 21 procent.
TrafikverketNyhetTrafikverket startar en snabbutbildning för nyanlända ingenjörer. 50 elever har redan påbörjat "Järnvägsutbildning för nyanlända", Juna, på Trafikverksskolan i Ängelholm.
FrankrikeNyhetI nästa vecka planerar facket CGT en aktion där offentligt anställda ska gå ut i strejk mot en lag som berör den privata sektorn. ”Vi påverkas indirekt”, säger den fackliga företrädaren Jean-Marc Canon. Men andra fackliga organisationer håller inte med.
StatsförvaltningNyhetStatens servicecenter tar över ansvaret för den verksamhet som i dag bedrivs av Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten i 103 gemensamma servicekontor. Kontoren ska också överta serviceuppgifter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och förarproven inom Trafikverket.
BudgetenNyhetRegeringen vill lägga 1,2 miljarder kronor på satsningen "Hela Sverige" i den kommande höstbudgeten. I förslaget ingår bland annat inrättandet av tio nya servicekontor.