Annons:
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kritiseras i ett reportage i radioprogrammet Kaliber för bristande kontroll av de jurister som anlitas under asylprocessen. Asyljurister får nya uppdrag även efter slarv.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens arbete med arbetssökande brister i jämställdhet. Insatserna under nyanländas etablering är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor konstaterar myndigheten i en egen rapport.
RIKSREVISIONENNyhetMer kommunikation mellan riksdagen och Riksrevisionen ska hindra nya incidenter som de som inträffade inom Riksrevisionen 2015. Det menar en utredning som nu är klar. Den vill också stryka ordet samhällsnytta ur Riksrevisionens uppdrag och förordar att myndigheten leds av en riksrevisor i stället för tre.
JämställdhetsmyndighetenFördjupningNär en ny myndighet startar sin verksamhet ska en grupp främlingar mötas och snabbt bli ett sammansvetsat arbetslag. Men innan dess krävs beslut om verksamhetsplan och budget, liksom om en mängd praktiska frågor: telefoner, whiteboardtavlor, toaletter och möbel­inköp. Publikt följde bildandet av Jämställdhetsmyndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetI en egen undersökning av allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen bekräftas bilden av en långsam, stelbent och ineffektiv myndighet. Bara var fjärde arbetssökande tycker att Arbetsförmedlingen gör någon nytta.
JämställdhetNyhetLönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent. Det innebär att män får betalt hela dagen fram till klockan 17, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:02. Igår protesterade Svenska kvinnolobbyn i en manifestation.
HögskolanNyhetDrygt 80 procent av dem som tog doktorsexamen 1998-2012 var etablerade på arbetsmarknaden efter tre år. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
FÖRSÄKRINGSKASSAN NyhetI den statliga verksamheten måste arbetsgivaren lämna skriftligt besked om att en anställning upphör. Det kan Försäkringskassan inte visa att man gjort vid en provanställning i höstas. Nu har en uppgörelse träffats om nio månadslöner till den berörda kvinnan.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, vill ha större möjlighet att ta till sanktioner mot arbetsgivare som trilskas. Det framgår av ett pressmeddelande som myndigheten publicerat.
StatsförvaltningNyhetDet går sällan att peka på några mätbara resultat när regeringen väljer att styra med strategier eller handlingsplaner, konstaterar Statskontoret efter att ha granskat ett 60-tal strategidokument.
ArbetsrättNyhetArbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har brutit mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen genom att inte i tid vilja förhandla om att teckna kollektivavtal med Svenska Hamnarbetarförbundet, konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.
Statens fastighetsverkNyhetJustitiekanslern lägger ned förundersökningen mot en tidigare chef på Statens fastighetsverk som anmälts för brott mot efterforskningsförbudet.
kollektivavtalNyhetSifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken, säger rådets ordförande Lars Calmfors till Dagens nyheter.
MigrationsverketNyhet18 anställda på Migrationsverkets förvar i Gävle har blivit uthängda och mordhotade i sociala medier. Migrationsverket har anmält det inträffade till Arbetsmiljöverket, uppger Gefle Dagblad.
OmlokaliseringNyhetSvenska ESF-rådet anser att de anställda på huvudkontoret i Stockholm har arbetsskyldighet i Gävle, dit kontoret ska omlokaliseras senare i år. Det håller ST inte med om, och nyligen avslutades förhandlingar i oenighet. Samtidigt har över en tredjedel av den berörda personalen redan slutat. – Det är en otrolig arbetsbelastning för oss som inte sagt upp oss än, säger Susanna Holzer.
MigrationsverketNyhetST och arbetsgivaren på Migrationsverket står fortfarande långt ifrån varandra när det gäller hur nedskärningarna ska hanteras. En central förhandling om övertalighet i region nord slutade i oenighet.
StatsförvaltningNyhetMånga myndigheter vill vara med när Tillitsdelegationen drar i gång sitt arbete för att minska detaljstyrningen och den administ­rativa bördan för statens medarbetare. »De anställda upplever att deras utrymme har krympt«, säger delegationens ordförande Laura Hartman.
YttrandefrihetNyhetUtlandsspioneriutredningens förslag möts av hård kritik i remissvaren, uppger Dagens Nyheter. Såväl myndigheter som media är starkt kritiska mot det nya lagförslaget om utlandsspioneri.
ArbetsmarknadNyhetKriminalvården och Försvarsmakten inleder ett samarbete kring kompetens- och personalförsörjning. Myndigheterna hoppas att överenskommelsen ska underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.
PolisenNyhetÖrebropolisen Peter Springare har anmälts av den egna ledningen efter kontroversiella uttalanden om invandrare och brottslighet. Uttalandena bandades av TV4 med dold kamera.
spårtrafikenNyhet​Lokförare på MTRs pendeltåg har fått frågan om de kan tänka sig att köra vidare efter att de varit med om en påkörning, skriver skyddsombudet Johan Puka i en anmälan. ”En person i den psykiskt pressade situationen ska inte själv behöva bestämma det”, säger han till Publikt.
PolenNyhetDe domare som avskedats av den polska regeringen är djupt oroade för domstolarnas oberoende i Polen. När 34 domare i Högsta domstolen tvingas i pension i sommar kommer två av tre domare att vara nyutnämnda, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården vill omplacera en fackligt förtroendevald inom Seko sedan hen hjälpt en medlem att göra en anmälan om sexuella trakasserier. En hämnd, säger Sekos lokala ordförande till Sekotidningen.
ArbetsmarknadNyhetTCO anser att kompetensförsörjningen bör bli en viktig valfråga inför höstens val. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos kommer det fortsatt att vara svårt att hitta kompetent arbetskraft.
ARBETSRÄTTNyhetFrågan om att driva avtalet som arbetsgivare och fack slutit om rätt till information och inflytande för statligt anställda inom EU har gått i stå. Parterna har inte sett något formellt beslut, men har fått muntligt besked om att kommissionen inte kommer att ta avtalet vidare till Europeiska rådet.
POLISENNyhetPolisens tillfälliga vapenamnesti pågår sedan 1 februari. För civilanställda i receptionerna hos Polisen innebär det hantering av långt större mängder vapen än vanligt. Men även om det finns en viss oro tycker ST att det förebyggande arbetet varit bra.
#metooNyhetDet behövs tydliga regler i kollektivavtal för att ge reella möjligheter att ge upprättelse för den som drabbats av sexuella trakasserier på jobbet, skriver tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en debattartikel.
ArbetsrättNyhetEnligt en opinionsundersökning vill bara 23 procent av medlemmarna i TCO-förbunden ändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las. Siffrorna redovisas av TCO-ordföranden Eva Nordmark i en debattartikel.
ArbetsmiljöNyhetI ett remissyttrande är TCO starkt kritiskt till att Arbetsmiljöverket hoppar över samverkan med parterna, när myndigheten nu föreslår en förändring av föreskrifter på arbetsmiljöområdet.
E-förvaltningNyhetWebbplatsen verksamt.se har utsetts till Sveriges bästa i kategorin samhällsinformation av företaget Web Service Award. Verksamt.se drivs gemensamt av Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket.
KriminalvårdenNyhetEn intern utredning inom Kriminalvården riktar skarp kritik mot Saltviksanstalten, sedan en intagen utfört skenavrättning mot två kriminalvårdare. Internutredningen pekar ut en rad brister, uppger SVT.
TysklandNyhetDen tyska storstrejken bland landets metallare är nu avblåst, rapporterar Arbetet. Facket fick igenom sitt krav på möjlighet att gå ned till 28 timmars arbetsvecka. Det tvååriga avtalet ger också löneökningar på 4,3 procent i år.
ArbetsgivarverketNyhetArbetsgivarverket är starkt kritiskt till ett förslag till nytt EU-direktiv om överstatlig reglering. Enligt arbetsgivarna hotar EU-kommissionens förslag den svenska arbetsmarknadsmodellen.
MSBNyhetUtnämningen av Dan Eliasson till generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har mötts av en del kritik. Men STs avdelningsordförande inom myndigheten, Jan Karlsson, välkomnar utnämningen som han menar tillför stor erfarenhet av statlig verksamhet. Han tror också på ett gott fackligt samarbete.
FACKETNyhetDen procentuella andelen fackligt anslutna löntagare i Sverige har inte varit så låg sedan början av 1970-talet, rapporterar Dagens Arena. Men medan LO tappar medlemmar går Saco och TCO framåt.
JämställdhetNyhetMålsättningen om jämställd hälsa ska bli en tydligare del av myndigheters styrning. Därför vill regeringen stärka och systematisera styrningen av myndigheternas jämställdhetsarbete.
ArbetsförmedlingenNyhetEfter en intern granskning konstaterar Arbetsförmedlingen att det finns fel och brister i fyra av fem beslut om nystartsjobb, uppger SVT. Myndigheten har granskat knappt 500 beslut om nystartsjobb.
DomstolsverketNyhetDomstolsverket uttrycker i ett pressmeddelande stor oro över det sjunkande förtroendet för rättsväsendet och domstolarna i Brottsförebyggande rådets, Brås, trygghetsundersökning.