Annons:
JämställdhetNyhetLöneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar kraftigt under de första tio åren efter examen, visar en forskningsrapport. Enligt rapporten beror det delvis på att kvinnor tjänar mindre på att byta jobb än män.
SocialförsäkringenNyhetDet finns kvalitetsbrister i Försäkringskassans arbete med uppgifter i personregister. I vissa situationer har myndigheten också slutat utreda om personerna omfattas av svensk socialförsäkring, konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.
HögskolanNyhetGöteborgs universitet får allvarlig kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Universitetet har fattat många beslut om felaktiga anställningar. Felaktigheterna har också pågått under lång tid.
AutomatiseringFördjupningDigitalisering och automatisering förändrar arbetslivet i snabb takt. Vissa forskare för­utspår att hälften av dagens jobb försvinner inom 20 år. Det väcker frågor om vilken kompetens som behövs på framtidens arbetsmarknad – och hur mycket vi ska jobba. Den KTH-tillverkade roboten Robin står på Arbetsförmedlingens innovationscenter.
JämställdhetNyhetArbetsgivarverket redovisar att kvinnor anställda i staten 2016 i genomsnitt hade 7,6 procent lägre lön än statsanställda män. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med den förra mätperioden.
MigrationsverketNyhetErfarna tvingas gå, nyanställda får stanna. En färsk rapport från arbetstagarkonsulter kritiserar Migrationsverkets personalpolitik. ”Konsulterna har sett samma brister som vi länge påtalat”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
UDNyhetMutor i samband med utfärdandet av uppehållstillstånd kan ha förekommit på svenska ambassader. Utrikesdepartementet och Migrationsverket har fått tips som rör ambassaderna i Khartoum, Ankara och Amman, uppger Ekot.
IntegrationNyhetAllt fler nyanlända deltar enligt Arbetsförmedlingen i olika snabbspår. Sedan starten 2016 har 3 540 personer påbörjat ett snabbspår. I dag finns totalt 14 snabbspår inom 30 olika yrken.
ArbetsrättNyhetRegeringen vill utreda att införa ett friår, med det nya namnet alterneringsår. Syftet är att bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv, skriver ministrarna Ylva Johansson och Isabella Lövin i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetSekos avtal för spårtrafik och järnvägsinfrastruktur är klart, men STs förhandlingar drar ut på tiden. ”Det handlar om att säkerställa att det är rätt i varje detalj. Då får det ta lite tid”, säger förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
FörsäkringskassanNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lyfter fram Försäkringskassan som ett gott exempel och pekar på att myndigheten lyckats styra över de flesta användare att utnyttja självbetjäningstjänster på webben.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot tre olika lantmätare för att de brutit mot regeringsformen. JO riktar in sig på att de tre brustit i saklighet och opartiskhet.
LuftfartsverketNyhetFörsvarsmakten säger nej till Luftfartsverkets planer på att fjärrstyra Visby flygplats från Stockholm, enligt programmet Kaliber i Sveriges radio.
luftfartsverketNyhetAnställda vid Luftfartsverket och Transportstyrelsen blev bjudna på middag av Saab, en vecka innan en större upphandling skulle påbörjas. Inte ok, säger experter till Sveriges radios Kaliber.
TurkietNyhetEnligt en ny rapport från Amnesty international har mer än 100 000 personer inom den offentliga sektorn i Turkiet blivit godtyckligt avskedade efter kuppförsöket. Deras möjligheter att försörja sig är små.
STNyhetDet tog STs styrelse två år att enas om ett förslag på nytt förbundsnamn. Reaktionerna på Sterka kom snabbare än så.
RepresentationNyhetRegeringen har tagit ifrån de statliga myndigheterna möjligheten att göra avdrag för moms vid representation. Momsen ska i fortsättningen bokföras som en representationskostnad.
MIGRATIONSVERKETNyhetEfter åtta månader som vikarierande generaldirektör har Mikael Ribbenvik nu utsetts till ny generaldirektör för Migrationsverket. STs avdelningsordförande Sanna Norblad säger att samarbetet med Mikael Ribbenvik fungerat bra under hans tid som vikarierande myndighetschef.
HÖGSKOLANNyhetNu utreds styrningen av högskolor och universitet. Ett mål är att hitta sätt att belöna lärosätens samverkan med övriga samhället. ”Forskningen är inte bara en angelägenhet för forskarna själva”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
StatsanställdaNyhetDet tidigare uppdraget till Uppsala universitet att utbilda statligt anställda om mänskliga rättigheter förlängs och utvidgas av regeringen. Universitetet har haft uppdraget sedan 2014.
SIDANyhetRiksdagsledamoten Carin Jämtin, S, blir ny generaldirektör för Sida. Hon börjar sin tjänst 29 maj.
DigitaliseringNyhetRegeringen har lagt fast en strategi för digitaliseringspolitiken. Det övergripande målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
KriminalvårdenNyhetVid en internutredning av en händelse vid Kriminalvården i Malmö försökte en utredare gå via STs förtroendevalda för att ta reda på vem som var uppgiftslämnare. Nu anmäler ST arbetsgivaren för brott mot efterforskningsförbudet.
ServicekontorNyhetBrevlådorna kommer att tas bort utanför de gemensamma servicekontoren för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten misskött sin kommunikations- och underrättelseskyldighet när det gäller personer med skyddad identitet.
STNyhetI två år har förbundsstyrelsen diskuterat vad ST ska heta i framtiden. Efter att ha gått igenom hundratals olika idéer har styrelsen nu enats om ett förslag och fått grönt ljus från PRV.
EUNyhetEUs ministerråd har ställt sig bakom EU-kommissionens krav att Polen ska följa reglerna om rättsstatens principer. Kommissionen har kritiserat Polen för att underminera rättsväsendets oberoende.
SocialförsäkringarNyhetNationalekonomerna Robert Gidehag och Stefan Fölster föreslår i en artikel på DN-debatt att det svenska trygghetssystemet kompletteras med ett välfärdskonto, för att överbrygga perioder med låg inkomst.
AVTALNyhetStrejkerna inom branscherna spårtrafik och järnvägsinfrastruktur är avblåsta för Sekos medlemmar. ST fortsätter sina förhandlingar med arbetsgivarna. ”Vi har fortfarande en del knepiga frågor att diskutera”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
ArbetsrättNyhetPolisförbundet stämmer Polismyndigheten för felaktigheter vid tillsättningen av tjänsten som chef för nationella insatsstyrkan. Tidigare har Statens överklagandenämnd underkänt tjänstetillsättningen.
StatsförvaltningNyhetDen nya Jämställdhetsmyndigheten hamnar i Angereds centrum. Organisationskommittén för den nya myndigheten har redan tecknat hyreskontraktet.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lanserar en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Den riktar sig till nyanställda inom staten, men också till redan anställda som vill uppdatera sina kunskaper.
ÖppenhetNyhetRegeringen föreslår utökad sekretess i beslut som tas av Kriminalvården och övervakningsnämnderna. Förslaget kommer efter en begäran från Kriminalvården.
Öppna dataNyhetDet är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och driver på för att göra öppna data tillgängliga för att nyttjas av olika aktörer i samhället. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i en debattartikel.
POLISENNyhetRegeringens hårdare gränskontroller vid Öresund gör att Polisen behöver rekrytera runt 100 nya civilanställda.