Annons:
INTEGRITETNyhetNär EUs dataskyddsförordning införs i maj nästa år ska även myndigheter som begår fel kunna få höga sanktionsavgifter. Maxbeloppet blir 20 miljoner kronor, enligt förslag från Dataskyddsutredningen.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården har sedan januari 2016 chartrat plan för att utvisa 908 personer, redovisar Upsala Nya Tidning. Kostnaden var mer än 45 miljoner kronor, och 124 utvisningar kunde inte verkställas.
StatskontoretNyhetStatskontoret ska kartlägga hur statliga myndigheter arbetar med att skaffa information och kunskap från personal i kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram.
DU-reformenFördjupningMärta Nordenfelt kom till Medicinalstyrelsen på sextiotalet. Hon var »fröken Nordenfelt« och chefen »avdelningschef Lindgren«. Men så blev Bror Rexed generaldirektör – och du-reformen var ett faktum. Foto: Casper Hedberg
TRANSPORTSTYRELSENNyhetJustitierådet Thomas Bull får regeringens uppdrag att granska Transportstyrelsens upphandling av it-drift. Transportstyrelsen forcerade IBMs övertagande av driften genom att bryta mot flera lagar, och Thomas Bull ska bland annat titta på vilka alternativ myndigheten övervägde.
LÄNSSTYRELSENNyhetMigrationsverkets före detta generaldirektör Anders Danielsson blir ny landshövding i Västra Götalands län. Han tillträder sitt nya jobb 18 september.
ArbetsmarknadNyhetSkillnaderna i sysselsättningen mellan olika grupper av flyktingar ska utredas. Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har uppdragit till forskaren Joakim Ruist att genomföra utredningen.
KorruptionNyhetTvå poliser inom Polismyndigheten har fått andra arbetsuppgifter sedan de utreds misstänkta för mutbrott. Enligt Dagens Nyheter har cheferna haft möten och tät kontakt med ett företag under själva upphandlingsperioden.
ArbetsrättNyhetArbetsmarknadsdepartementet föreslår entreprenörsansvar för såväl utstationerade arbetstagare som för personer som är anställda i Sverige i bygg- och anläggningsbranschen.
YttrandefrihetNyhetEtt 20-tal pressfrihetsorganisationer står bakom en politiskt obunden plattform för att övervaka pressfriheten i USA. En av organisationerna är svenska Reportrar utan gränser.
finlandNyhetSå gott som alla tåg står stilla i dag i Finland. Orsaken är att lokförarna inledde en strejk på måndagskvällen i protest mot regeringens planer att konkurrensutsätta passagerartrafiken.
EUNyhetStödet för att EU ska skapa en gemensam europeisk asyl- och migrationspolitik är mycket starkt. I Sverige vill tre av fyra tillfrågade ha gemensamma regler. Bara i Tjeckien är opinionen emot.
HögskolanNyhetRegeringen vill att universitet och högskolor ska arbeta mer aktivt för att bredda antagningen till högre utbildning. I en promemoria föreslår Utbildningsdepartementet ändringar i högskolelagen.
KriminalvårdenNyhetAntalet intagna som är placerade i Kriminalvårdens säkerhetsavdelningar minskar. Enligt Dagens Nyheter utnyttjades i början av 2017 bara 9 av sammanlagt 72 platser på högriskavdelningarna.
AVTALNyhetI början på juli blev löneavtalet för post- och flygplatsanställda klart. Avtalet är värt 6,5 procent på tre år. En nyhet är att flexpension införs.
HögskolanNyhetUnga forskare ska få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur. Det är syftet med en förändring i högskoleförordningen som regeringen har beslutat om.
RegeringenNyhetStatsminister Stefan Löfven genomförde en regeringsombildning i slutet av juli. Efter hot om misstroendeförklaring från oppositionen valde två statsråd att avgå, medan en tredje minister lämnade av hälsoskäl.
PERSONSKADEAVTALETNyhetStatsanställda som råkar ut för arbetsskador har sämre skydd än de inom kommu­nal eller privat sektor. En som drabbats är Cecilia Sandström.
AVTALNyhetArbetsgivarverket vill ha ett avtal utan centralt fastställda löneökningar. De statliga arbetsgivarna vill också ta bort olika anställningsförmåner och få möjlighet att mer självständigt förlägga arbetstiden.
AVTALNyhetLöneökningar i nivå med industriavtalets ”märke” på 6,5 procent på tre år – och ett uppsägningsbart avtal. Det är Offentliganställdas förhandlingsråds viktigaste krav i avtalsförhandlingarna för de anställda på statliga myndigheter. Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - kräver också arbetstidsförkortning.
KorruptionNyhetElva medarbetare vid Riksgälden har åtalsanmälts för mutbrott, alternativt förskingring. Enligt myndighetens personalansvarsnämnd har de tagit emot gåvor av en utbildningsleverantör.
DiskrimineringNyhetDet är dags att avskaffa 67-årsregeln, som innebär att en anställd inte har rätt att arbeta vidare efter 67-årsdagen. Det skriver Diskrimineringsombudsmannen, DO, Agneta Broberg i en debattartikel.
Offentlighet och sekretessNyhetNu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort att en myndighets e-postlogg är en allmän handling. Målet gällde ett tips som tidningen Hav & Vatten fått via Havs- och vattenmyndighetens e-postserver.
SocialförsäkringNyhetDe långa sjukskrivningarna har ökat betydligt sedan 2013, konstaterar Försäkringskassan i en ny analys. Ju längre tid någon är borta från arbetsmarknaden, dess mindre blir sannolikheten för att personen kommer tillbaka i arbete.
LÖNERNyhetDe tre myndighetschefer som utsetts till nya riksrevisorer har alla höjt sin lön kraftigt. Bäst blev utfallet för Ingvar Mattson, som nu har 47 procent högre lön än när han var chef för Statskontoret. Hans nya lön är 136 500 kronor i månaden.
LÖNERNyhetNu har regeringen beslutat om årets löneökningar för myndighetscheferna i staten. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon får 165 000 kronor i månaden och fortsätter att toppa lönelistan.
ArbetsdomstolenNyhetFastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad senast 1 december i år. Då förväntas alla anställda arbeta på den nya orten. Men ST håller inte med om att de anställda har arbetsskyldighet var som helst i landet – och tar nu ärendet vidare till Arbetsdomstolen.
ArbetsförmedlingenNyhetStatskontoret får regeringens uppdrag att utreda Arbetsförmedlingens interna ledning och styrning. Samtidigt ska Arbetsförmedlingen själv se över hur service och närvaro kan säkerställas i hela landet.
YttrandefrihetNyhetJustitiekanslern, JK, har beslutat att utreda ett misstänkt brott mot efterforskningsförbudet, skriver Medievärlden. Utredningen rör en anställd inom Kriminalvården.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har kommit överens om att samverka med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att på lokal och regional nivå möta utmaningarna på arbetsmarknaden.
DiskrimineringNyhetÅldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden är utbredd. Chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare efter en jobbansökan minskar kraftigt redan i 40-årsåldern, konstaterar två nationalekonomer efter en undersökning.
SameskolstyrelsenNyhetSameskolstyrelsen uppfyller inte sina mål, vilket i slutänden riskerar att drabba eleverna, konstaterar Riksrevisionen i en granskningsrapport. Enligt rapporten finns problem både i arbetet på Sameskolstyrelsen och i regeringens styrning av myndigheten.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverket agerade klart olämpligt efter avslöjandet att myndighetens överdirektör försökte varna en tidigare kollega för en mediegranskning. Det anser Justitiekanslern, JK, som lägger fram nya uppgifter om generaldirektören Ingemar Hansson.
StatsförvaltningNyhetUtredningen om en stärkt minoritetspolitik anser att den svenska minoritetspolitiken är ett misslyckande. Utredningen föreslår en särskild myndighet för att bevaka minoritetsfrågorna.
INTERNREVISIONNyhetTidigare i år uppmärksammade Riksrevisionen flera brister vid myndigheternas internrevisioner. Men nu avvisar regeringen alla Riksrevisionens förslag till åtgärder. Som orsak anges att internrevisionen behöver vara anpassad till förutsättningarna på de olika myndigheterna.
IntegrationNyhetArbetsförmedlingen har fått regeringens uppdrag att förstärka sitt arbete med nyanlända i etableringsuppdraget så att dessa får insatser av hög kvalitet.
OMLOKALISERINGNyhetMyndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Mfof, med 15 anställda ska flytta från Stockholm. Från och med september ska den ligga i Skellefteå.
DANMARKNyhetDanmark avvecklar sin skattemyndighet nästa år. I stället startas sju nya myndigheter, uppger Ekot.
AVTALNyhetSTs medlemmar inom utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia har fått ett nytt kollektivavtal. Det löper på tre år med en löneutveckling i nivå med industrins så kallade märke.
DigitaliseringNyhetDet saknas en gemensam styrning av digitaliseringen inom staten. Det anser regeringens utredare Hans-Eric Holmqvist. Sverige har hamnat på efterkälken i en nordisk jämförelse, anser han.
DigitaliseringNyhetRegeringen har uppdragit till en expertgrupp under ledning av förra landshövdingen Kristina Alsér att stödja de statliga myndigheterna i samband med genomförandet av stora it-projekt.
ITNyhetSkatteverkets och Kronofogdens hemsidor har legat nere i flera dygn på grund av trasig hårdvara. Inget tyder än så länge på att det skulle handla om en cyberattack, uppger SVT.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att det förekommer att personal tittar i intagnas munhålor för att se om de svalt utdelad medicin. Det är inte tillåtet enligt fängelselagen, påpekar JO.
ArbetsmiljöNyhetForum för levande historia har nått goda resultat på flera områden, konstaterar Statskontoret i en myndighetsanalys. Men arbetsmiljöproblemen är fortfarande allvarliga, styrningen av myndigheten är otydlig och förtroendet för ledningen svagt.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har stoppat utbetalningar av ersättning till 14 privata assistansbolag. I flera år har myndigheten betalat ut mångmiljonbelopp till oseriösa och brottsliga bolag, uppger Ekot.
ItalienNyhetDen som inte når uppsatta resultat tre år i rad förlorar sitt jobb. Det är en av nyheterna i den reform för statligt anställda som den italienska regeringen röstat igenom.
JämställdhetNyhetDet finns brister i jämställdhetsplanen på nästan varannan myndighet. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett pressmeddelande.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, har på eget initiativ genomfört en ny granskning av situationen vid Statens Institutionsstyrelses ungdomshem. Enligt JO är situationen mycket oroväckande.
BisysslaNyhetDet är inte alltid lätt att veta var gränserna för ”förtroendeskadlig bisyssla” går. Efter Arbetsdomstolens prövning backar nu Polismyndigheten i flera fall och tillåter bisysslor som de tidigare bedömt som oacceptabla.
ÖppenhetNyhetDet är ovanligt att personer begär ut sådana mängder allmänna handlingar att det blir ett arbetsmiljöproblem för de myndighetsanställda. Det menar den rådman som har utrett frågan. Hon tycker därför inte att det behövs några inskränkningar av offentlighetslagstiftningen.