Annons:
HÄLSANyhetMänniskor som är sjuka med psykiatriska diagnoser har längre sjukskrivningar än andra och får oftare återfall. Fler kvinnor än män drabbas, men en större andel av männen slås ut från arbetslivet. Det visar en rapport från Försäkringskassan.
SjöfartsverketNyhetOanmälda bisysslor, stora betalningar till bolag där personal är involverad och känsliga direktupphandlingar utan skriftligt avtal. Riksrevisionens granskning av Sjöfartsverket visar på flera brister.
MuseumNyhetPå ett av tre museer har personalen utsatts för hot, våld eller kränkningar, visar en ny rapport. ”En hög siffra absolut. Om man jobbar kväll i tunnelbanan händer det mycket men på ett museum ska det ju vara lugnt som i kyrkan”, säger Gunnar Marklund, STs sektionsordförande inom Moderna museet.
LönerNyhetPublikt har kartlagt de lägsta lönerna för fast anställd personal på tjugo olika statliga myndigheter. Femton av de tjugo lägst betalda på dessa myndigheter arbetar på Försäkringskassan. Thord Jansson, STs avdelningsordförande på SiS tycker att myndigheten har ett för lågt löneläge och är upprörd över att det klientnära arbetet inte värderas högre. Foto: Per Knutsson.
Statens bolagNyhetRegeringen vill sälja eller lägga ned flera av statens bolag. I en proposition begär regeringen riksdagens medgivande att sälja Metria, Apoteksgruppen och Swedish National Road Consulting AB.
DOMSTOLNyhetEn domare i norra Sverige misstänks ha ändrat en tidigare arbetsgivares vitsord för att framstå i mer positiv dager när han sökte ett nytt jobb. Han åtalas nu för urkundsförfalskning.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får nu kritik av sina egna revisorer för sin hantering av lönebidragssystemet. Revisorernas granskning visar att systemet är ”opålitligt” och ”informellt”, skriver Sydsvenskan.
SkogsstyrelsenNyhet26 av Skogsstyrelsens medarbetare finns bland undertecknarna av en protest mot myndighetens eget beslut att göra en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, skriver Altinget.
SkatteverketNyhetCharlotte Hoff stämdes för förtal av en dömd ekobrottsling. »Det var sida upp och sida ned med felaktiga påståenden«.
STs a-kassaNyhetBara var fjärde anställd på STs a-kassa har förtroende för ledningen. Fredrik Florenius säger att problemen funnits länge.
KriminalvårdenNyhetFör ett par år sedan avslöjade Publikt att kriminalvårds­utbildningen i Malmö använde levande ormar i utbildningen. Efter publiciteten och facklig kritik slopades inslaget, men andra utbildningsorter har använt samma koncept. Först nu upphör det i Örebro.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har hittat brister i Arbetsförmedlingens hantering av ersättningar till arbetssökande som misskött sitt arbetssökande, förlängt eller själv orsakat sin arbetslöshet.
StatsförvaltningNyhetTre tidigare utbildare föreslår i en debattartikel att en central utbildning för statligt anställda återinförs. Artikeln är ett svar på ett inlägg av Britta Lejon.
E-HÄLSOMYNDIGHETENNyhetE-hälsomyndighetens flytt till Kalmar väntas bli dyrare än beräknat. Därför skjuter regeringen till 20 miljoner kronor. Bara två medarbetare väntas följa med. ”Ju fler medarbetare vi måste byta ut, desto dyrare blir det”, säger myndighetens chef.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kommer att minska personalen inom asylmottagningen i region syd med ungefär 100 personer. Det motsvarar var femte anställd i mottagningsverksamheten.
AvtalNyhetEn hotande konflikt inom hotell- och restaurangbranschen avvärjdes genom ett nytt kollektivavtal mellan Hotell- och restaurangfacket, HRF, och Visita. Det treåriga avtalet innehåller en tydlig låglönesatsning.
StatsbudgetenNyhetPolisen, försvaret och skolan får tillskott i vårändringsbudgeten. När finansminister Magdalena Andersson, S, presenterade budgeten tog hon särskilt upp det dödliga våldet och att gängkriminaliteten kryper ned i åldrarna som motiv för att tillföra Polisen 700 miljoner kronor i år.
ArbetsmarknadNyhetTrots att arbetslösheten går ner för unga i allmänhet ökar tiden i arbetslöshet för de unga som står längre från arbetsmarknaden. Det framgår av en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
OmlokaliseringNyhetGenom att inrätta och samordna en statlig molntjänst för IT-drift kan minst 200 jobb förläggas utanför storstadsområdena, konstaterar Statens servicecenter i sin slutrapport om omlokalisering.
MSBNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, rekryterar fler medarbetare i Stockholm än i Karlstad. ST kritiserar att antalet anställda blir allt fler i Stockholm medan de blir färre i Karlstad.
MiljöNyhetMyndigheterna har blivit bättre på aktivt miljöarbete och fördubblat antalet resfria möten. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga rapport till regeringen om miljöledning i statliga myndigheter.
terrorattackenNyhet”Vi kommer att behöva anstränga oss för att bevara ett öppet samhälle som inte är för igenbommat och stängt”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon. Själv befann hon sig på Bryssels flygplats när hon fick höra om terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har lämnat sitt förslag till ny förvaltningslag till riksdagen. Syftet med den nya lagen är enligt regeringen att stärka enskildas rättssäkerhet och snabba på ärendehanteringen.
SjukpenningenNyhetRegeringen vidtar inga särskilda åtgärder med anledning av Riksrevisionens omdebatterade rapport ”Är sjukskrivning bra för hälsan?”. I rapporten dras slutsatsen att tuffare bedömningar leder till snabbare återgång i arbete.
Statens institutionsstyrelseNyhetStatens institutionsstyrelse genomför nu ett ”lärarlyft”, fast för behandlingsassistenter. I april får närmare 300 utvalda en löneförhöjning på 1 500 kronor i månaden. ST anser att man i stället ska satsa på hela gruppen behandlingsassistenter.
ÖppenhetNyhetHovrätten tar upp domen mot en chefstjänsteman vid Göteborgs universitet, som i höstas dömdes för brott mot efterforskningsförbudet. Det var tjänstemannen som överklagade domen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för att ha spärrat en asylsökandes bankkort, och därmed hindrat honom från att köpa mat eller ta sig till sin bostad.
ÖppenhetNyhetFör enkla lösenord och otydlighet om vilka som har tillgång till uppgifter gör att Postnords så kallade visselblåsarsystem inte följer personuppgiftslagen, anser Datainspektionen. Företaget åläggs nu att rätta till bristerna.
PostenNyhetDanska regeringen överväger att sälja delar av Postnord till privata aktörer, skriver Dagens Nyheter. En sådan lösning skulle kunna ge det kapitaltillskott bolaget behöver utan statliga insatser.
Statens institutionsstyrelseNyhetNu stängs en avdelning på Statens institutionsstyrelses ungdomshem Berga i förtid. Personalen söker sig därifrån sedan Kriminalvården sagt upp hyreskontraktet. "Det är ingen bra arbetsmiljö", säger STs sektionsordförande Jan-Erik Berglind.
HögskolanNyhetEn utländsk student vid Mälardalens högskola har rätt att få tillbaka hälften av sin studieavgift därför att utbildningen inte höll måttet. Det kommer Svea hovrätt fram till i en dom.
ArbetsmarknadNyhetDet är stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda på svensk arbetsmarknad. Den tydligaste skiljelinjen går mellan den som har och den som inte har gymnasieutbildning, konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport.
EUNyhetEU-domstolen har gett fackförbundet Unionen rätt i ett förhandsutlåtande om uppsägningstid. Det innebär att företag som tar över arbetstagare från en tidigare verksamhet måste räkna in den tidigare anställningstiden när uppsägningstiden beräknas.
AVTALNyhetLöneökningar enligt märket och ett tvåårigt tak för tidsbegränsade anställningar inom Lernia. Det är kraven som ST i dag har lämnat över till Almega, som företräder arbetsgivarsidan i avtalsförhandlingarna på företaget.
ÖPPENHETNyhetRichard Lindwall, tidigare anställd på Statens fastighetsverk, får priset Årets visselpipa 2017. Han visade ”prov på både mod och civilkurage” när han larmade media om missförhållanden på myndigheten, skriver organisationen Transparency International Sverige i sin motivering.
OmlokaliseringarNyhetDet är inte en omlokalisering att flytta ut statliga jobb från Stockholm, det handlar om en återetablering av jobb som flyttats från landsorten. Det skriver Terese Bengard från Hela Sverige ska leva i en debattartikel.
FackförbundspressenNyhetElin Ekselius reportage i Publikt om miljökämpen och statstjänstemannen Sebastian Kirppu har nominerats till Fackförbundspressens pris i kategorin bästa berättande text.
KorruptionNyhetInternrevisionen vid Karolinska institutet, KI, har upptäckt att flera anställda brutit mot KIs interna jävsregler och haft förtroendeskadliga bisysslor, skriver Dagens Nyheter. En person har anmälts till Statens ansvarsnämnd.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, får 65 miljoner kronor i tillskott i vårbudgeten. Det extra tillskottet ska skapa möjligheter att fortsätta att bygga ut antalet platser i ungdomshem för att möta efterfrågan.
AVTALNyhetST håller på att spika kraven för förhandlingarna inom det statliga avtalsområdet. Nu har avdelningarna sagt sitt. ”Man är väldigt klar med att en tydlig löneökningssiffra i avtalet är viktig”, säger förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
ArbetsmiljöNyhetUtredningen om en förändrad arbetsskadeförsäkring föreslår en ny ersättningsform, rehabiliteringspenning, och mer forskning om arbetsskador. Syftet med utredningen har varit att se till så att kvinnor och män får lika möjligheter att få sina skador godkända.
SocialförsäkringenNyhetMed rätt stöd kommer unga med aktivitetsersättning ut i arbete. Det anser Försäkringskassan och pekar på en gemensam utvärdering som genomförts med Arbetsförmedlingen.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, tycker att myndigheternas interna styrning och kontroll fungerar bra. Enligt en rapport till regeringen tillämpar myndigheterna bestämmelserna i mycket hög utsträckning.
FackligtNyhetST och fem andra fackförbund i Sverige vill lyfta frågan om mens till en global nivå. ”På många håll pekas personer som menstruerar ut som orena och nekas rätt till arbete under de dagar blödningen pågår", skriver sex förbundsordföranden i en debattartikel i Dagens Arena.
UtbildningNyhetPrivatiseringar och nya offentliga styrmetoder har inte gett utlovat resultat, hävdar utredaren Per Molander. Han vill därför förstatliga skolan, slopa skolvalet, avskaffa premiepensionssystemet och höja taket i de offentliga försäkringarna.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan arbetar inte tillräckligt aktivt med de unga som beviljas aktivitetsersättning. Den slutsatsen drar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
PolisenNyhetPolisen vill få större möjligheter att ta hjälp av militären i samband med terrorism riktad mot Sverige. Inrikesminister Anders Ygeman är beredd att se över lagen, säger han till Ekot.
HögskolanNyhetIngen har sökt till den nyinrättade högskoleutbildningen till ämneslärare i samiska för årskurs sju till nio och gymnasieskolan, som regeringen beslutade om 2014. Det rapporterar Sveriges radios Kaliber.
POLISENNyhet​En polischef i Västmanland är åtalad för ofredande av en underställd efter att denne har pratat med media. Sedan dess har myndigheten lagt locket på och duckat för journalisters frågor. För det får polisregionen det mindre prestigefulla priset "Årets rullgardin", av Föreningen grävande journalister.
AvtalNyhet6 procent i löneökning över tre år – så ser det nya industriavtalet ut. En nyhet är att det avsätts ytterligare 0,5 procent till delpension.
RegionaliseringNyhetRegeringen har beslutat att utreda hur organiseringen av de statliga myndigheterna på skolområdet ska se ut i framtiden. Ett av uppdragen handlar om att utreda behovet av ökad statlig regional närvaro.
KorruptionNyhetStatskontoret ska bygga upp ett statligt nätverk i syfte att upptäcka och förebygga korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen. Det beslutade regeringen på torsdagen.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen tar hjälp av parterna för att gemensamt skapa friskare arbetsplatser och minskad sjukfrånvaro. I ett nytt projekt ska parterna och regeringen mötas i regelbundna träffar.
högskolanNyhetMittuniversitetets ledning har stoppat höstens intagning till socionomutbildningen. Orsaken uppges vara interna arbetsmiljöproblem på avdelningen för socialt arbete. Beslutet mottogs med förvåning och bestörtning, säger professor Majen Espvall på avdelningen.
ArbetsmiljöverketNyhetSedan de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes för ett år sedan har Arbetsmiljöverket använt dem i över 500 inspektioner.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. JOs utredning visar att det kan ta upp till 25 veckor att handlägga ett ärende om omprövning.
SpårtrafikenNyhetJärnvägstrafiken har hittills i vinter följt tidtabellen betydligt bättre än tidigare år. Det konstaterar Trafikverket i en rapport. Jämfört med förra året har punktligheten för persontågen ökar med 4,3 procentenheter.
FacketNyhetST har ofta svårt att hitta medlemmar som vill ta på sig fackliga uppdrag. »Individualismen har tagit över«, säger Brent Godman.
ArbetsmiljöNyhetTvå statliga utredningar kring arbetsmiljöfrågor presenterades på tisdagen. Den ena föreslår att ett nationellt centrum för arbetsmiljö skapas, och den andra förändringar i reglerna om arbetsmiljö.
SpårtrafikenNyhetST och arbetsgivarorganisationen Almega är på kollisionskurs i avtalsförhandlingarna om villkoren inom spårtrafiken. Arbetstiden är den största stötestenen. »Våra medlemmar upplever redan i dag att det är jättebekymmer med arbets­tiderna«, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beskedet har mött starka reaktioner från naturorganisationer – och nu även ST. ”Vi är kritiska till bristen på samverkan”, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen.
SjukförsäkringenNyhetDet senaste året har sjukpenningtalet ökat med 2,5 procent. Det visar Försäkringskassans senaste redovisning. Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 80 procent.
E-förvaltningNyhetRegeringen vill att Riksarkivet ska göra sina samlingar tillgängliga för alla på webben. I dag krävs ett särskilt abonnemang för att få leta i Riksarkivets digitala material.
RÄTTSVÄSENDETNyhet​Produktiviteten vid Sveriges tingsrätter har sjunkit på senare år. Även om det ser olika ut på olika håll i landet skulle tingsrätterna som helhet kunna bli mer effektiva, visar Riksrevisionens granskning.
RevisionNyhetFjorton av statens myndigheter och en stiftelse får någon form av anmärkning i Riksrevisionens årliga granskning av årsredovisningar. Allvarligast är kritiken mot Statens fastighetsverk och Tillväxtverket.
StatsförvaltningNyhetEnligt en kartläggning som Statskontoret genomfört har de flesta statliga myndigheter betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Men bara var tredje anser själva att de är en del av det psykologiska försvaret.