Annons:
LuftfartsverketNyhetFörsvarsmakten säger nej till Luftfartsverkets planer på att fjärrstyra Visby flygplats från Stockholm, enligt programmet Kaliber i Sveriges radio.
luftfartsverketNyhetAnställda vid Luftfartsverket och Transportstyrelsen blev bjudna på middag av Saab, en vecka innan en större upphandling skulle påbörjas. Inte ok, säger experter till Sveriges radios Kaliber.
TurkietNyhetEnligt en ny rapport från Amnesty international har mer än 100 000 personer inom den offentliga sektorn i Turkiet blivit godtyckligt avskedade efter kuppförsöket. Deras möjligheter att försörja sig är små.
AutomatiseringFördjupningDigitalisering och automatisering förändrar arbetslivet i snabb takt. Vissa forskare för­utspår att hälften av dagens jobb försvinner inom 20 år. Det väcker frågor om vilken kompetens som behövs på framtidens arbetsmarknad – och hur mycket vi ska jobba. Den KTH-tillverkade roboten Robin står på Arbetsförmedlingens innovationscenter.
STNyhetDet tog STs styrelse två år att enas om ett förslag på nytt förbundsnamn. Reaktionerna på Sterka kom snabbare än så.
RepresentationNyhetRegeringen har tagit ifrån de statliga myndigheterna möjligheten att göra avdrag för moms vid representation. Momsen ska i fortsättningen bokföras som en representationskostnad.
MIGRATIONSVERKETNyhetEfter åtta månader som vikarierande generaldirektör har Mikael Ribbenvik nu utsetts till ny generaldirektör för Migrationsverket. STs avdelningsordförande Sanna Norblad säger att samarbetet med Mikael Ribbenvik fungerat bra under hans tid som vikarierande myndighetschef.
HÖGSKOLANNyhetNu utreds styrningen av högskolor och universitet. Ett mål är att hitta sätt att belöna lärosätens samverkan med övriga samhället. ”Forskningen är inte bara en angelägenhet för forskarna själva”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
StatsanställdaNyhetDet tidigare uppdraget till Uppsala universitet att utbilda statligt anställda om mänskliga rättigheter förlängs och utvidgas av regeringen. Universitetet har haft uppdraget sedan 2014.
SIDANyhetRiksdagsledamoten Carin Jämtin, S, blir ny generaldirektör för Sida. Hon börjar sin tjänst 29 maj.
DigitaliseringNyhetRegeringen har lagt fast en strategi för digitaliseringspolitiken. Det övergripande målet sägs vara att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
KriminalvårdenNyhetVid en internutredning av en händelse vid Kriminalvården i Malmö försökte en utredare gå via STs förtroendevalda för att ta reda på vem som var uppgiftslämnare. Nu anmäler ST arbetsgivaren för brott mot efterforskningsförbudet.
ServicekontorNyhetBrevlådorna kommer att tas bort utanför de gemensamma servicekontoren för Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Det gäller också brevlådor utanför skattekontoren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får kritik av Justitieombudsmannen, JO, för att myndigheten misskött sin kommunikations- och underrättelseskyldighet när det gäller personer med skyddad identitet.
STNyhetI två år har förbundsstyrelsen diskuterat vad ST ska heta i framtiden. Efter att ha gått igenom hundratals olika idéer har styrelsen nu enats om ett förslag och fått grönt ljus från PRV.
EUNyhetEUs ministerråd har ställt sig bakom EU-kommissionens krav att Polen ska följa reglerna om rättsstatens principer. Kommissionen har kritiserat Polen för att underminera rättsväsendets oberoende.
SocialförsäkringarNyhetNationalekonomerna Robert Gidehag och Stefan Fölster föreslår i en artikel på DN-debatt att det svenska trygghetssystemet kompletteras med ett välfärdskonto, för att överbrygga perioder med låg inkomst.
AVTALNyhetStrejkerna inom branscherna spårtrafik och järnvägsinfrastruktur är avblåsta för Sekos medlemmar. ST fortsätter sina förhandlingar med arbetsgivarna. ”Vi har fortfarande en del knepiga frågor att diskutera”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
ArbetsrättNyhetPolisförbundet stämmer Polismyndigheten för felaktigheter vid tillsättningen av tjänsten som chef för nationella insatsstyrkan. Tidigare har Statens överklagandenämnd underkänt tjänstetillsättningen.
StatsförvaltningNyhetDen nya Jämställdhetsmyndigheten hamnar i Angereds centrum. Organisationskommittén för den nya myndigheten har redan tecknat hyreskontraktet.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lanserar en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Den riktar sig till nyanställda inom staten, men också till redan anställda som vill uppdatera sina kunskaper.
ÖppenhetNyhetRegeringen föreslår utökad sekretess i beslut som tas av Kriminalvården och övervakningsnämnderna. Förslaget kommer efter en begäran från Kriminalvården.
Öppna dataNyhetDet är dags att myndigheterna trycker på gaspedalen och driver på för att göra öppna data tillgängliga för att nyttjas av olika aktörer i samhället. Det skriver civilminister Ardalan Shekarabi i en debattartikel.
POLISENNyhetRegeringens hårdare gränskontroller vid Öresund gör att Polisen behöver rekrytera runt 100 nya civilanställda.
BeredskapNyhetFyra myndigheter har fått regeringens uppdrag att redovisa vad de gör för att utveckla sin krisberedskap och förmåga att hantera stora händelser som omfattande olyckor och naturkatastrofer.
AvtalsrörelsenNyhetStrejken inom spårtrafiken som skulle brutit ut i dag blåstes av på torsdagseftermiddagen sedan Seko och Almega kommit överens om ett nytt avtal.
SJUKFÖRSÄKRINGNyhetKarensdagen bör ersättas av ett karensavdrag, enligt en promemoria från socialdepartementet. De som arbetar koncentrerad deltid får med förslaget en lika stor självrisk som andra anställda. TCO välkomnar förändringen.
ArbetsmarknadNyhetDet stora antalet nyanlända under 2015 återspeglas nu i antalet arbetslösa, som ökar för första gången sedan 2013. Förklaringen är enligt Arbetsförmedlingen att så många asylsökande fått uppehållstillstånd.
KriminalvårdenNyhetEn häktad avled på tisdagen i samband med en transport. Mannen var enligt Aftonbladet i 20-årsåldern och skulle transporteras från häktet till sjukhus.
SCBNyhetSCB vill lägga ut hälften av arbetet med en av sina största undersökningar på entreprenad. Flera fältintervjuare kan förlora jobbet. »Det känns inte bra. Många är 55 eller äldre och har svårt att få nya jobb«, säger Lotta Albertsson, STs arbetsplatsombud.
ArbetsrättNyhetArbetsgivaren avslutade Ted Nilssons provanställning utan att han fick veta orsaken. Inom Polisen fördubblades andelen civilanställda som rekryterades med provanställning förra året. Även på andra myndigheter blir det vanligare att nya medarbetare provanställs, visar Publikts granskning.
KriminalvårdenNyhetÖvertagandet av ansvaret för transporter av frihetsberövade personer går enligt planerna. Det skriver Kriminalvården i ett pressmeddelande som svar på den kritik som riktats mot myndigheten.
SjukförsäkringenNyhetLedande LO-företrädare kräver att karensdagen i sjukförsäkringen slopas. Den slår orättvist och drabbar i hög grad medlemmarna i LO-förbund som organiserar kvinnor, skriver de i en debattartikel.
SJUKFRÅNVARONyhetSjukfrånvaron i staten fortsätter att öka för femte året i rad. Bland de större myndigheterna med hög sjukfrånvaro återfinns Statens institutionsstyrelse och Arbetsförmedlingen med 8,8 respektive 6,9 procents sjukfrånvaro 2016.
HögskolanNyhetVid årets högskoleprov har Universitets- och högskolerådet, UHR, hittills inte kunnat konstatera något fusk. Nästan 65 000 personer skrev vårens högskoleprov, som nu blivit rättade.
VälfärdenNyhetKvalitetskrav duger inte som verktyg för att minska vinsterna i välfärdsföretagen. Det kommer den statliga utredaren Ilmar Reepalu fram till i sitt slutbetänkande som i dag överlämnas till regeringen.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården klarar inte att ta över Polisens transporter av frihetsberövade, ett uppdrag som gäller sedan 1 april. Först i november räknar Kriminalvården att ha rekryterat tillräckligt med personal, rapporterar Ekot.
AVTALNyhetSeko har varslat om strejk inom bransch järnvägsinfrastruktur. I ett första steg tas medlemmarna ut i konflikt vid lunchtid 17 maj, om inget avtal är färdigt tills dess.
UpphandlingNyhetSverige är sämst i EU på att ange kontraktsvärdet i efterannonsering av offentliga upphandlingar, enligt en rapport från Konkurrensverket. Trafikverket och Försvarets materielverk återfinns bland de myndigheter som får kritik.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården ska nyanställa 80 personer inför att Kronobergshäktet öppnar nästa år efter en omfattande renovering. Det nya häktet kommer att ha 280 platser.
ÖPPENHETNyhetRegeringen föreslår i en lagrådsremiss att flera uppgifter som offentliga arbetsgivare registrerar om sina anställda ska beläggas med sekretess. Det gäller bland annat hemadresser och privata telefonnummer. Men personnummer ska enligt förslaget inte omfattas av sekretessen.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn ST-medlem inom Kriminalvården som använt pepparsprej mot en aggressiv klient fälldes i myndighetens personalansvarsnämnd och fick löneavdrag. Men ST anser att kriminalvårdaren agerat enligt regelboken och stämmer Kriminalvården inför Arbetsdomstolen.
ForskningNyhetNya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att Sverige ligger långt framme när det gäller forskning och utveckling, FoU. Mätt i andel av BNP är det bara USA som satsar mer på FoU.
IntegrationNyhetArbetsförmedlingen har tagit fram ett nytt verktyg för att utvärdera asylsökandes kompetens snabbare. Syftet är att underlätta etableringen för nyanlända.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har inte levererat tillräckliga resultat, sade arbetsmarknadsministern Ylva Johansson, S, vid en pressträff i dag. Nu ska Statskontoret utreda myndighetens interna arbete och styrning igen.