Annons:
ÖPPENHETNyhetJustitiekansler Anna Skarhed, JK, sällar sig till kritikerna av ett förslag om nya bestämmelser mot spioneri. Enligt JK skulle delar av förslaget kunna ”strida mot den grundlagsfästa svenska traditionen av öppenhet”.
Transportstyrelsen NyhetBeslutsfattarna saknade kunskap, arbetet med informationssäkerhet var eftersatt och säkerhetsfunktionerna på myndigheten utspridda. Det är de huvudsakliga orsakerna till att det gick fel i Transportstyrelsens upphandling och outsourcing av it-drift, konstaterade utredaren Thomas Bull på en presskonferens i dag, fredag.
KriminalvårdenNyhetArbetsdomstolen frikänner Kriminalvården från anklagelser om diskriminering, sedan myndigheten nekat en överviktig tillfälligt anställd utbildning och fast anställning.
ArbetsmiljöNyhetKontorslandskap försämrar välmående och trivsel, enligt en ny forskningsstudie från Karlstads universitet. På Malmö universitet infördes öppna kontorslandskap 2015 trots fackliga protester. »Våra misstankar har bekräftats. Alla har påverkats negativt«, säger Naser Eftekharian, STs sektionsordförande på universitetet.
Kungliga tekniska högskolanNyhetTvå professorer vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm har anmälts till Statens ansvarsnämnd för att de olovligen varit frånvarande från jobbet i sju månader, skriver Dagens Nyheter.
MYNDIGHETERNyhetSverige faller i Transparency Internationals årliga, globala korruptionsindex för offentlig sektor. Enligt organisationen anser företrädare för näringslivet att det blivit vanligare med mutor och andra oegentligheter vid offentlig upphandling.
finlandNyhetTålamodet är slut hos kanslister, bibliotekarier, informatörer och andra yrkesgrupper på universiteten i Finland. Nu hotar de med strejk om inte arbetsgivaren höjer deras löner. "Vi måste ha tillräckligt med pengar för att kunna leva", säger Mikko Hakalin, bibliotekarie vid Helsingfors universitet.
FrankrikeNyhetDen franska staten ska moderniseras. Planen är att ta bort 120 000 tjänster genom frivilliga avgångar. Det handlar om att rädda den offentliga servicen, hävdar presidenten Emmanuel Macron. Men flera fackförbund har redan varslat om strejk.
MSBNyhetIngen kommer att bli polisanmäld, men reglerna ska ändras. Det är vikarierande generaldirektör Nils Svartz svar på Aftonbladets avslöjande att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit emot dyra middagar och sponsrad alkohol från en leverantör.
SiSNyhetAll behandlingspersonal på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem ska få utbildning om våldsbejakande extremism. Utbildningen ska ge kunskap och verktyg för att upptäcka och motverka radikalisering.
HögskolanNyhetNu slår Skolverket larm om att många studenter från gymnasieskolan har svårt att klara högskolan det första läsåret, framför allt studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet.
SkatteverketNyhetDet finns allvarliga arbetsmiljöproblem och konflikter på ett skattekontor i Kalmar län, enligt en anmälan från skyddsombuden till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har lämnat in en handlingsplan, men skyddsombuden anser att den är för knapphändig och efterlyser åtgärder.
MSBNyhetAnställda på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har blivit bjudna på middagar av en leverantör i samband med olika möten både i Sverige och utomlands. Dessutom har MSB låtit en leverantör sponsra med alkohol i samband med ett evenemang, avslöjar Aftonbladet.
ArbetsrättNyhetEtt enigt arbetsmarknadsutskott säger nej till ett nytt EU-direktiv om reglerna på arbetsmarknaden. Utskottet anser att förslaget från EU strider mot principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
AvtalNyhetUnder avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal för 2,3 miljoner anställda. Trots det gick inga arbetsdagar förlorade på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna, skriver Medlingsinstitutet i sin årsrapport.
OmlokaliseringNyhetRegeringen vill skärpa reglerna för en myndighet som vill avveckla sin lokala närvaro i en kommun. Ett sådant beslut ska kräva en konsekvensanalys och måste i förväg kommuniceras med kommunen och andra aktörer.
KriminalvårdenNyhetDen pågående processen med skärpta straff för flera brottstyper, nya brottsrubriker och ökade polisresurser kommer att kräva att det byggs nya häkten och anstalter, skriver Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket kritiseras i ett reportage i radioprogrammet Kaliber för bristande kontroll av de jurister som anlitas under asylprocessen. Asyljurister får nya uppdrag även efter slarv.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens arbete med arbetssökande brister i jämställdhet. Insatserna under nyanländas etablering är ojämnt fördelade mellan män och kvinnor konstaterar myndigheten i en egen rapport.
RIKSREVISIONENNyhetMer kommunikation mellan riksdagen och Riksrevisionen ska hindra nya incidenter som de som inträffade inom Riksrevisionen 2015, föreslår en utredning som nu är klar. Utredningen vill också stryka ordet "samhällsnytta" ur Riksrevisionens uppdrag och förordar att myndigheten leds av en riksrevisor i stället för tre.
ArbetsförmedlingenNyhetI en egen undersökning av allmänhetens syn på Arbetsförmedlingen befästs bilden av en långsam, stelbent och ineffektiv myndighet. Bara var fjärde arbetssökande tycker att Arbetsförmedlingen gör någon nytta.
JämställdhetNyhetLönegapet mellan kvinnor och män är 12 procent. Det innebär att män får betalt hela dagen fram till klockan 17, medan kvinnor slutar få betalt för sitt arbete klockan 16:02. Igår protesterade Svenska kvinnolobbyn i en manifestation.
HögskolanNyhetDrygt 80 procent av dem som tog doktorsexamen 1998-2012 var etablerade på arbetsmarknaden efter tre år. Det visar en rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
FÖRSÄKRINGSKASSAN NyhetI den statliga verksamheten måste arbetsgivaren lämna skriftligt besked om att en anställning upphör. Det kan Försäkringskassan inte visa att man gjort vid en provanställning i höstas. Nu har en uppgörelse träffats om nio månadslöner till den berörda kvinnan.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, vill ha större möjlighet att ta till sanktioner mot arbetsgivare som trilskas. Det framgår av ett pressmeddelande som myndigheten publicerat.
StatsförvaltningNyhetDet går sällan att peka på några mätbara resultat när regeringen väljer att styra med strategier eller handlingsplaner, konstaterar Statskontoret efter att ha granskat ett 60-tal strategidokument.
ArbetsrättNyhetArbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar har brutit mot förhandlingsskyldigheten i medbestämmandelagen genom att inte i tid vilja förhandla om att teckna kollektivavtal med Svenska Hamnarbetarförbundet, konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.
Statens fastighetsverkNyhetJustitiekanslern lägger ned förundersökningen mot en tidigare chef på Statens fastighetsverk som anmälts för brott mot efterforskningsförbudet.
kollektivavtalNyhetSifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken, säger rådets ordförande Lars Calmfors till Dagens nyheter.
MigrationsverketNyhet18 anställda på Migrationsverkets förvar i Gävle har blivit uthängda och mordhotade i sociala medier. Migrationsverket har anmält det inträffade till Arbetsmiljöverket, uppger Gefle Dagblad.
OmlokaliseringNyhetSvenska ESF-rådet anser att de anställda på huvudkontoret i Stockholm har arbetsskyldighet i Gävle, dit kontoret ska omlokaliseras senare i år. Det håller ST inte med om, och nyligen avslutades förhandlingar i oenighet. Samtidigt har över en tredjedel av den berörda personalen redan slutat. – Det är en otrolig arbetsbelastning för oss som inte sagt upp oss än, säger Susanna Holzer.
MigrationsverketNyhetST och arbetsgivaren på Migrationsverket står fortfarande långt ifrån varandra när det gäller hur nedskärningarna ska hanteras. En central förhandling om övertalighet i region nord slutade i oenighet.
YttrandefrihetNyhetUtlandsspioneriutredningens förslag möts av hård kritik i remissvaren, uppger Dagens Nyheter. Såväl myndigheter som media är starkt kritiska mot det nya lagförslaget om utlandsspioneri.
ArbetsmarknadNyhetKriminalvården och Försvarsmakten inleder ett samarbete kring kompetens- och personalförsörjning. Myndigheterna hoppas att överenskommelsen ska underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden.
PolisenNyhetÖrebropolisen Peter Springare har anmälts av den egna ledningen efter kontroversiella uttalanden om invandrare och brottslighet. Uttalandena bandades av TV4 med dold kamera.
spårtrafikenNyhet​Lokförare på MTRs pendeltåg har fått frågan om de kan tänka sig att köra vidare efter att de varit med om en påkörning, skriver skyddsombudet Johan Puka i en anmälan. ”En person i den psykiskt pressade situationen ska inte själv behöva bestämma det”, säger han till Publikt.