Annons:
OmlokaliseringNyhetEn dom i Arbetsdomstolen innebär att de anställda är skyldiga att följa med eller säga upp sig när en myndighet omlokaliseras. Civilminister Ardalan Shekarabi är nöjd med att det klargjorts vad som gäller. ”Jag förutsätter att parterna nu agerar för att gemensamt ta ansvar”, säger han till Publikt.
SkolforskningsinstitutetNyhetSkolforskningsinstitutets chef Lena Adamsson avgår från sitt uppdrag i protest mot bristande stöd från regeringen. Hon anser att institutet får alldeles för låga anslag för att stödja forskningen.
JämställdhetNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av ett fyrtiotal företag och organisationer inom medie-, kultur- och juridikbranscherna efter #metoo-kampanjen, skriver Arbetet.
arbetsmiljöFördjupningPåkostat eller torftigt? Luftigt eller trångbott? Kontorsmiljöer i staten kan se olika ut, och de estetiska aspekterna betyder en hel del för hur vi uppfattar organisationen och arbetsgivaren, enligt forskaren Christina Bodin Danielsson. Publikt har tittat in hos Arbets­förmedlingen i Sala (bilden) och Länsstyrelsen i Värmland.
#metooNyhet1 500 kvinnor har skrivit under #inteförhandlingsbart, fackföreningsrörelsens upprop mot sexuella trakasserier som offentliggörs inom kort. ”Det kommer att ruska om”, säger initiativtagaren Jenny Bengtsson på Hotell- och restaurangfacket till Arbetet.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Kriminalvården för att en 15-åring suttit isolerad i häktet i Malmö utan att personalen gjort tillräckligt för att ge den unge intagne tillräcklig mänsklig kontakt.
arbetsgivarverketNyhetHöga chefer på statliga myndigheter träffas denna vecka för att diskutera hur arbetet mot sexuella trakasserier kan skärpas. ”Det är helt enkelt inte okej att bli utsatt för sexuella trakasserier på jobbet”, säger Åsa Krook på Arbetsgivarverket.
ArbetsförmedlingenNyhetMatchningen mellan arbetssökande och lediga jobb har stadigt försämrats de senaste åren. Nu kritiserar Riksrevisionen Arbetsförmedlingens egna analyser av utvecklingen, som de menar riskerar leda till felaktiga insatser.
STNyhetFlera statliga arbetsgivare har slutat dra fackavgiften på lönen. Det har gjort att ST tappat cirka 250 medlemmar. ”Oerhört tråkigt, för jag tror inte att alla är medvetna om att de har trillat ur”, säger Anita Engvoll, ordförande för ST inom Regeringskansliet.
EUNyhetDen europeiska läkemedelsmyndigheten EMA hamnar inte i Stockholm. Efter en omröstning i ministerrådet på måndagen stod det klart att Sverige förlorat och att EMA hamnar i Amsterdam.
EtableringsjobbNyhetEn majoritet av LO-förbunden går vidare för att förhandla med regeringen om etableringsjobb. Förslaget har tagits fram i samverkan med arbetsgivarna och innebär anställningar med både lön och bidrag.
EUNyhet”Det viktigaste är att sociala frågor om människors villkor och arbetsmiljö kommer upp på dagordningen”, säger STs ordförande Britta Lejon, som deltog på EUs toppmöte i Göteborg där den sociala pelaren undertecknades.
KAROLINSKA INSTITUTETNyhetUniversitetskanslersämbetet ska undersöka om Karolinska institutet, KI, bryter mot regelverket genom att ha prövoperioder för blivande doktorander. Detta efter en granskning i tidningen Universitetsläraren.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är skyldig landets kommuner ungefär 9,3 miljarder kronor i ersättningar för insatser för asylsökande. Myndigheten har släpat efter med betalningarna i flera år, uppger SVT.
statens servicecenterNyhetNär Statens servicecenter bildades köpte myndigheten konsulttjänster från företaget PwC. Men Konkurrensverket ansåg att upphandlingen var felaktig och ville ge böter på 750 000 kronor, men två domstolar sänkte beloppet till 350 000 kronor. Konkurrensverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har bestämt att fallet ska tas upp på nytt.
PostnordNyhetDet kommer att handlas julklappar på nätet som aldrig förr, åtminstone om Postnord får rätt i sina bedömningar. Nu tar det statliga företaget in omkring 2 800 extra anställda för att klara av att hantera julruschen.
IntegritetNyhetRegeringens särskilda utredare Petra Lundh föreslår en ny lag som ska medge att brottsbekämpande myndigheter bedriver hemlig dataavläsning. Lagen gör det möjligt att också avlyssna krypterad information.
Delegationen mot segregationNyhetInger Ashing blir chef för nya Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari. Delegationen ska motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.
#metooNyhetUppemot 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet #medvilkenrätt om sexuella trakasserier i juristbranschen. HR-chefer på Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten säger att de tar vittnesmålen på stort allvar.
MigrationsverketNyhetDrygt 1 200 jobb ska bort inom Migrationsverkets asylprövning. Nu är det klart hur neddragningen fördelas på regionerna, men vilka enheter som berörs är oklart, vilket skapat stor oro bland medarbetarna. ”Jag är mycket kritisk till att arbetsgivaren går ut med information utan att kunna ge svar på givna följdfrågor”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen gjort fel bedömning om vad som är ett lämpligt arbete i åtta av tio granskade ärenden.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten misskött hanteringen av in- och utbetalningar.
OmlokaliseringNyhet”Vi har fått klarhet i vad som gäller vid omlokalisering av hela myndigheter, men det kommer att påverka statens attraktionskraft som arbetsgivare i negativ bemärkelse”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck, om Arbetsdomstolens dom. ST förlorade målet.
OmlokaliseringNyhetStatligt anställda är skyldiga att arbeta på annan ort än där de anställts, fastslår Arbetsdomstolen i en dom i dag, onsdag. Det innebär att ST och Jusek förlorade målet och att arbetstagare måste säga upp sig själva om de inte vill följa med vid omlokalisering.
PensionNyhetSkillnaderna mellan mäns och kvinnors premiepensioner beror nästan uteslutande på skillnaden i lön under tiden i arbetslivet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
#metooNyhet”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver 4 445 kvinnor inom juridiken i ett upprop som publicerats i Svenska Dagbladet. Uppropet innehåller många vittnesmål om sexuella övergrepp.
FörsäkringskassanNyhetI dag lämnade barn- och äldreminister Åsa Regnér besked om att regeringen vill förtydliga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade så att tidigare ordning återställs för bedömning av assistansersättning.
NORGENyhetFrån och med nästa år får norska statsanställda flextid mellan klockan 06.00 och 21.00. ”Staten ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Då måste vi ha ett avtal som är anpassat till dagens samhälle”, säger kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Høyre, till NRK.
FörsäkringskassanNyhetRätten till barnbidrag bör ses över om barnet inte vistas i Sverige. Det menar två medarbetare vid Försäkringskassan i en intern rapport, uppger Ekot.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården bygger nytt häkte för 123 miljoner kronor i Östersund, uppger lokalradion i Jämtland. Det nya huset byggs i anslutning till Trygghetens hus, där bland andra Polisen håller till.
TrafikverketNyhetSurfplattor, golfutrustning, nycklar till fjällstugor och kuvert med tiotusentals kronor för ett kontrakt. Tjänstemän på Trafikverket ska i flera fall tagit emot mutor från olika vägmålarföretag, enligt TV4s Kalla Fakta.
JämställdhetNyhetKön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet, hävdar åtta jämställdhetsdebattörer. Det innebär att grupper av kvinnor och män som drabbas av förtryck och diskriminering inte syns.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill se en effektivare handläggning av stora brottmål. Därför får den sittande utredningen om processrätt ett utvidgat uppdrag att se över hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.
HÖGSKOLANNyhetEn professor vid Blekinge tekniska högskola har fällts i Statens ansvarsnämnd för ett försök att skänka högskolans pengar till välgörenhet genom en bluffaktura. Ansvarsnämnden anmäler händelsen till åtal, trots att en tidigare polisutredning lagts ned.
försäkringskassanNyhetHandläggare på Försäkringskassan ifrågasätter myndighetens tolkning av den uppmärksammade assistansdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt myndigheten innebär domen att ersättningen minskar för flera tusen personer. Även en av domarna menar att Försäkringskassans tolkning är för bred.
öppenhetNyhetAtt utrikesdepartementet återigen fått JO-kritik för att inte ha levt upp till offentlighetsprincipens krav är frustrerande, anser justitieombudsman Cecilia Renfors. ”Det är särskilt allvarligt att Regeringskansliet inte klarar av att följa lagar som man själv svarar för att bereda”, säger hon till Publikt.
PostenNyhetRegeringen lägger fram förslag om ändringar i postlagen till riksdagen. Syftet är att anpassa lagstiftningen till digitaliseringen och se till att posttjänster hålls tillgängliga i hela landet.
FackligtNyhetJusek stämmer Sveriges Veterinärförbund för att ha avskedat sin förbundsjurist utan grund och sedan spridit känsliga uppgifter om honom på internet, rapporterar Arbetet. Det innebär att två Sacoförbund kommer att mötas i rätten.
LÄNSSTYRELSERNANyhetSven-Erik Österberg har utsetts till ny landshövding i Stockholms län från 1 februari 2018. Han har tidigare varit biträdande finansminister i den socialdemokratiska regeringen och är i dag landshövding i Norrbottens län.
KorruptionNyhetMånga myndigheter tar inte tillräckligt ansvar för att förebygga korruption, skriver Statskontoret i en ny skrift om hur man i staten kan bygga en kultur mot korruption.
SocialförsäkringNyhetRiksdagens socialutskott kallar till sig Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sedan det visat sig att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tolkas på skilda sätt av myndigheten och åtminstone ett av domstolens justitieråd.
TurkietNyhetStatsanställda i Turkiet måste bland annat uppge vilka tidningar de läser och vilka föreningar de är med i. Dessutom måste de lämna ut sina egna och alla familjemedlemmars lösenord till sociala medier. Den som vägrar riskerar fängelse, skriver Arbetet Global.
JÄMSTÄLLDHETNyhetPolisen har de senaste tre åren fått in 24 anmälningar om sexuella trakasserier på myndigheten, enligt en granskning i Dagens Nyheter. Kriminalvården har haft 15 fall, medan Skatteverket och Trafikverket inte haft ett enda. Men de senare borde oroa sig, enligt forskaren Anneli Häyrén.
PostNordNyhetEn postbil från PostNord kapades under onsdagsförmiddagen i Göteborg. Två maskerade män med pistolliknande föremål tvingade ut föraren innan de körde iväg med bilen.
RättsväsendetNyhetDet är svårt att rekrytera kvalificerade jurister till ordinarie domarjobb. Det konstaterar den särskilda utredaren Gudrun Antemar i ett betänkande som överlämnas till regeringen i dag.
#metooNyhetI kölvattnet av #metoo bjuder regeringen in de centrala parterna till ett möte för att diskutera hur sexuella trakasserier i arbetslivet kan motverkas, rapporterar Arbetarskydd.
TrafikverketNyhetDe växande köerna för körkortsprov hos Trafikverket har lett till en svart marknad för uppkörningstider, uppger tidningen TTELA. Den som är beredd att betala för sig kan tränga sig förbi kön.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket vill förenkla arbetsmiljöreglerna, utan att kraven sänks. Myndigheten vill att 72 olika föreskriftshäften ska bli 17. Förändringarna ska göra reglerna enklare och mer pedagogiska.
FACKETNyhetSacoförbundet Sveriges veterinärförbund är i kris, rapporterar Arbetet. Styrelsen har meddelat sin avgång och facket kan inte fullfölja förhandlingar.
SkolverketNyhetDet går trögt för regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, konstaterar Statskontoret efter en granskning. Framför allt är det Skolverket som bromsar, uppger Ekot.
SekretessNyhetJustitiekanslern, JK, misstänker att polisen begått brott mot tystnadsplikten, sedan en sekretessbelagd handling lämnats ut, skriver Journalisten. JK inleder därför en förundersökning.