Annons:

Ledare

Ledare

Publikt har en fri och självständig ställning inom Fackförbundet ST. Tidningen ska på ledarplats främja förbundets intressen och värderingar. Här hittar du de ledarartiklar som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts ledarartiklar genom att prenumerera på RSS-flödet.

LedareArbetsgivarna fortsätter i årets avtalsrörelse att driva på för att minska de anställdas inflytande och försämra deras villkor. För att försvara arbetstagarnas intressen och i stället nå förbättringar behövs facklig styrka.
LedareDet finns många risker med att myndigheter lägger ut verksamhet på privata aktörer. Det är viktigt att dra lärdomar av it-skandalen på Transportstyrelsen.
LedareNär myndigheternas medarbetare får använda sitt yrkeskunnande i arbetet kan de bidra till att utveckla verksamheten. Resultatet blir bättre arbetsmiljö och större effektivitet.
LedareSjukfrånvaron i staten fortsätter att öka. För att bryta den negativa utvecklingen krävs åtgärder på bred front – och ökade resurser.
LedareNy teknik förändrar arbetsmarknaden och samhället. Men vi har möjlighet att påverka vilka effekter utvecklingen får.
LedareDen vårbudget som nyligen presenterats innehåller åtskilliga angelägna satsningar. Men det finns många fler utmaningar som kräver politiska lösningar.
LedareDe förtroendevalda bär upp fackförbundens verksamhet och den svenska modellen. Därför är det viktigt att den som tar på sig ett fackligt uppdrag får ett starkt stöd.
LedareResultaten blir inte bättre för att Arbetsförmedlingens uppgifter läggs över på andra aktörer. Det avgörande är vilka förutsättningar arbetsförmedlarna har att göra sitt jobb.
LedareKorruption och andra regelbrott riskerar att bryta ned förtroendet för samhällets institu­tioner. Det behövs åtgärder på bred front för att säkra att regler respekteras och över­trädelser upptäcks.
LedareDet är viktigt att staten finns i hela landet. Men att betala dyrt för flyttlass och kasta ut anställda i otrygghet är ingen bra lösning. Det finns andra sätt att bryta centraliseringen.
LedareDet är oacceptabelt att myndigheter inte följer diskrimineringslagen. Staten måste vara ett föredöme som arbetsgivare – även i jämställdhetsarbetet.
LedareÄnda från sin födelse har fackföreningsrörelsen arbetat för att stärka demokratin. Det är en roll som är viktig även i dag.
LedareSkyddsombud behövs i arbetet för säkrare arbetsplatser. Att de kränks eller utsätts för repressalier är oacceptabelt. Kloka arbetsgivare slår i stället vakt om ett gott samarbete i arbetsmiljöarbetet.
LedareNu har alla STs medlemmar fått nya centrala avtal. Det nya avtalet för myndigheterna inne­håller flera positiva nyheter och skapar förutsättningar för en bra löneprocess på arbetsplatserna. Men det krävs att arbetsgivarna tar sitt ansvar.
LedareDen som är medlem i facket kan dra nytta av den styrka det ger när det är dags för löne­förhandlingar. Grunden för ett gynnsamt utfall är ett bra avtal – därför är frågan om en lägsta nivå för löneökningarna så viktig för ST.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Ledare