Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

KriminalvårdenNyhetArbetsdomstolen frikänner Kriminalvården från anklagelser om diskriminering, sedan myndigheten nekat en överviktig tillfälligt anställd utbildning och fast anställning.
Kungliga tekniska högskolanNyhetTvå professorer vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm har anmälts till Statens ansvarsnämnd för att de olovligen varit frånvarande från jobbet i sju månader, skriver Dagens Nyheter.
MYNDIGHETERNyhetSverige faller i Transparency Internationals årliga, globala korruptionsindex för offentlig sektor. Enligt organisationen anser företrädare för näringslivet att det blivit vanligare med mutor och andra oegentligheter vid offentlig upphandling.
finlandNyhetTålamodet är slut hos kanslister, bibliotekarier, informatörer och andra yrkesgrupper på universiteten i Finland. Nu hotar de med strejk om inte arbetsgivaren höjer deras löner. "Vi måste ha tillräckligt med pengar för att kunna leva", säger Mikko Hakalin, bibliotekarie vid Helsingfors universitet.
MSBNyhetIngen kommer att bli polisanmäld, men reglerna ska ändras. Det är vikarierande generaldirektör Nils Svartz svar på Aftonbladets avslöjande att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit emot dyra middagar och sponsrad alkohol från en leverantör.
FrankrikeNyhetDen franska staten ska moderniseras. Planen är att ta bort 120 000 tjänster genom frivilliga avgångar. Det handlar om att rädda den offentliga servicen, hävdar presidenten Emmanuel Macron. Men flera fackförbund har redan varslat om strejk.
scbNyhetStatistiska centralbyrån, SCB, säger upp 37 fältintervjuare runt om i Sverige. Deras jobb med en av myndighetens största undersökningar ska i stället skötas av ett konsultföretag. "Självklart ett tråkigt besked, även om jag tror att vissa var lite mentalt förberedda", säger STs vice ordförande inom SCB, Ulla Ekander-Liew.
SiSNyhetAll behandlingspersonal på Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem ska få utbildning om våldsbejakande extremism. Utbildningen ska ge kunskap och verktyg för att upptäcka och motverka radikalisering.
HögskolanNyhetNu slår Skolverket larm om att många studenter från gymnasieskolan har svårt att klara högskolan det första läsåret, framför allt studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet.
SkatteverketNyhetDet finns allvarliga arbetsmiljöproblem och konflikter på ett skattekontor i Kalmar län, enligt en anmälan från skyddsombuden till Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har lämnat in en handlingsplan, men skyddsombuden anser att den är för knapphändig och efterlyser åtgärder.
MSBNyhetAnställda på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har blivit bjudna på middagar av en leverantör i samband med olika möten både i Sverige och utomlands. Dessutom har MSB låtit en leverantör sponsra med alkohol i samband med ett evenemang, avslöjar Aftonbladet.
ArbetsrättNyhetEtt enigt arbetsmarknadsutskott säger nej till ett nytt EU-direktiv om reglerna på arbetsmarknaden. Utskottet anser att förslaget från EU strider mot principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
AvtalNyhetUnder avtalsrörelsen år 2017 tecknades 497 avtal för 2,3 miljoner anställda. Trots det gick inga arbetsdagar förlorade på grund av strejk eller lockout i samband med förhandlingarna, skriver Medlingsinstitutet i sin årsrapport.
KriminalvårdenNyhetDen pågående processen med skärpta straff för flera brottstyper, nya brottsrubriker och ökade polisresurser kommer att kräva att det byggs nya häkten och anstalter, skriver Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel.
OmlokaliseringNyhetRegeringen vill skärpa reglerna för en myndighet som vill avveckla sin lokala närvaro i en kommun. Ett sådant beslut ska kräva en konsekvensanalys och måste i förväg kommuniceras med kommunen och andra aktörer.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet