Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

MITTUNIVERSITETETNyhetMittuniversitetets ledning har stoppat höstens intagning till socionomutbildningen. Orsaken uppges vara interna arbetsmiljöproblem på avdelningen för socialt arbete. Beslutet mottogs med förvåning och bestörtning, säger professor Majen Espvall på avdelningen.
ArbetsmiljöverketNyhetSedan de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes för ett år sedan har Arbetsmiljöverket använt dem i över 500 inspektioner.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. JOs utredning visar att det kan ta upp till 25 veckor att handlägga ett ärende om omprövning.
SpårtrafikenNyhetJärnvägstrafiken har hittills i vinter följt tidtabellen betydligt bättre än tidigare år. Det konstaterar Trafikverket i en rapport. Jämfört med förra året har punktligheten för persontågen ökar med 4,3 procentenheter.
KriminalvårdenNyhetKlas Andersson tvingades att lämna utbildningen till kriminal­vårdare och sin anställning i Kriminalvården. Enligt honom var orsaken att han varit öppen med att han använde läkemedlet Sobril. »De har behandlat honom väldigt illa«, anser ST-företrädaren Hardy Avebring.
SpårtrafikenNyhetST och arbetsgivarorganisationen Almega är på kollisionskurs i avtalsförhandlingarna om villkoren inom spårtrafiken. Arbetstiden är den största stötestenen. »Våra medlemmar upplever redan i dag att det är jättebekymmer med arbets­tiderna«, säger STs förbundsordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetTvå statliga utredningar kring arbetsmiljöfrågor presenterades på tisdagen. Den ena föreslår att ett nationellt centrum för arbetsmiljö skapas, och den andra förändringar i reglerna om arbetsmiljö.
FacketNyhetSom förtroendevald har man stort mandat att forma sitt uppdrag på egen hand. Det är viktigt att lyfta fram, tycker STs ombudsman Mikael Andersson.
FacketNyhetPå många arbetsplatser har ST svårt att hitta medlemmar som är beredda att ta på sig fackliga uppdrag. Hög arbetsbelastning och en negativ attityd från cheferna är vanliga förklaringar. »Det är oerhört svårt att få folk att ställa upp ideellt«, säger Brent Godman, förtroendevald i ST inom Lantmäteriet.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Beskedet har mött starka reaktioner från naturorganisationer – och nu även ST. ”Vi är kritiska till bristen på samverkan”, säger Royne Andersson, ordförande för ST inom Skogsstyrelsen.
SjukförsäkringenNyhetDet senaste året har sjukpenningtalet ökat med 2,5 procent. Det visar Försäkringskassans senaste redovisning. Sedan 2010 har sjukpenningtalet ökat med 80 procent.
E-förvaltningNyhetRegeringen vill att Riksarkivet ska göra sina samlingar tillgängliga för alla på webben. I dag krävs ett särskilt abonnemang för att få leta i Riksarkivets digitala material.
RÄTTSVÄSENDETNyhet​Produktiviteten vid Sveriges tingsrätter har sjunkit på senare år. Även om det ser olika ut på olika håll i landet skulle tingsrätterna som helhet kunna bli mer effektiva, visar Riksrevisionens granskning.
RevisionNyhetFjorton av statens myndigheter och en stiftelse får någon form av anmärkning i Riksrevisionens årliga granskning av årsredovisningar. Allvarligast är kritiken mot Statens fastighetsverk och Tillväxtverket.
StatsförvaltningNyhetEnligt en kartläggning som Statskontoret genomfört har de flesta statliga myndigheter betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Men bara var tredje anser själva att de är en del av det psykologiska försvaret.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet