Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

SAMETINGETNyhetSametinget överskrider sina anslag och har fått kritik av Riksrevisionen för sin ekonomiska redovisning. Nu föreslår Ekonomistyrningsverket att regeringen ändrar myndighetens ledningsstruktur och gör tydligt vilka pengar som ska gå till förvaltningen.
PostnordNyhetNäringsminister Mikael Damberg fick idag svara på näringsutskottets frågor om hur han tänker agera kring krisdrabbade Postnord. Svaret blev att bolaget har till april på sig att höja kvaliteten. Vad som händer annars vill han däremot inte svara på än, skriver TT.
ÖPPENHETNyhetPolisens region öst har en hel del att lära när det gäller offentlighetsprincipen. Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, i ett beslut med kritik på flera punkter.
PostenNyhetNäringsminister Mikael Damberg kommer idag till en planerad utfrågning i riksdagens näringsutskott om regeringens planer för Postnord. Anledningen är de ekonomiska problem Postnord står inför.
PolisenNyhetEU-domstolen slog i december fast att den svenska datalagringen strider mot EUs direktiv. Det har lett till att polisen bara i häften av fallen får ut de uppgifter som begärs i samband med brottsutredningar, uppger SVT.
MIGRATIONSVERKETNyhetNeddragningarna inom Migrationsverket går vidare. I myndighetens region nord ska 100 – 120 årsarbetare bort från mottagningen. Samtidigt behövs mer personal på regionens prövningsenheter.
ArbetsrättNyhetRegeringen föreslår att den så kallade lex Laval avskaffas. Enligt ett förslag till nya utstationeringsregler ska svenska fack alltid kunna kräva ett svenskt kollektivavtal, om nödvändigt med hjälp av stridsåtgärder.
EUNyhetFör sjätte året i rad vägrar Sverige att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för EUs bokslut, den här gången för år 2015. Anledningen är de stora avvikelserna från budget. Hur många EU-länder som går på samma linje är oklart.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsmiljöproblem och märkliga incidenter har under ett par års tid rapporterats från en avdelning på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Efter att ST krävt en översyn av ledarskapet har avdelningens chef meddelat att hon slutar. ”Det är sällan som det bara finns en sida i en konflikt,” säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAtt slå mot Arbetsförmedlingen är inte en konstruktiv väg för att förbättra svensk arbetsmarknadspolitik. Däremot måste utbildningssystemen förbättras så att alla klarar gymnasieskolan. Det säger STs ordförande Britta Lejon apropå allianspartiernas förslag att lägga ned Arbetsförmedlingen.
IntegritetNyhetRegeringen har beslutat att tillsätta en ny utredning om datalagring. Bakgrunden är EU-domstolens dom från december 2016. Syftet är att fortsatt ge tillgång till uppgifter om internettrafik för brottsutredningar.
NorgeNyhetNorska regeringen har beslutat att flytta statliga jobb från Oslo till orter utanför huvudstaden, uppger NRK. Planerna på omokalisera 1 200 jobb och 600 praktikplatser kritiseras av facket.
RegeringenNyhetRegeringen har beslutat att sakråd ska bli en ny arbetsmetod i Regeringskansliet. Genom sakråd ska regeringen samråda med det civila samhället i specifika sakfrågor och stärka dialogen med civilsamhället.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetAllianspartierna säger för första gången gemensamt att Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form. Andra aktörer ska ta över arbetsförmedling, coachning och utbildning, medan staten endast ska ansvara för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning.
IntegritetNyhetFem svenska myndighetschefer riktar skarp kritik mot EU-domstolens beslut att den hittillsvarande svenska modellen för datalagring inte är förenlig med EU-rätten. Utan uppgifterna blir det svårare att motverka brott, skriver de fem.
Prenumerera på