Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

JämställdhetNyhetArbetsgivarverket redovisar att kvinnor anställda i staten 2016 i genomsnitt hade 7,6 procent lägre lön än statsanställda män. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med den förra mätperioden.
HögskolanNyhetGöteborgs universitet får allvarlig kritik av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Universitetet har fattat många beslut om felaktiga anställningar. Felaktigheterna har också pågått under lång tid.
MigrationsverketNyhetErfarna tvingas gå, nyanställda får stanna. En färsk rapport från arbetstagarkonsulter kritiserar Migrationsverkets personalpolitik. ”Konsulterna har sett samma brister som vi länge påtalat”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
UDNyhetMutor i samband med utfärdandet av uppehållstillstånd kan ha förekommit på svenska ambassader. Utrikesdepartementet och Migrationsverket har fått tips som rör ambassaderna i Khartoum, Ankara och Amman, uppger Ekot.
IntegrationNyhetAllt fler nyanlända deltar enligt Arbetsförmedlingen i olika snabbspår. Sedan starten 2016 har 3 540 personer påbörjat ett snabbspår. I dag finns totalt 14 snabbspår inom 30 olika yrken.
ArbetsrättNyhetRegeringen vill utreda att införa ett friår, med det nya namnet alterneringsår. Syftet är att bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv, skriver ministrarna Ylva Johansson och Isabella Lövin i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetSekos avtal för spårtrafik och järnvägsinfrastruktur är klart, men STs förhandlingar drar ut på tiden. ”Det handlar om att säkerställa att det är rätt i varje detalj. Då får det ta lite tid”, säger förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot tre olika lantmätare för att de brutit mot regeringsformen. JO riktar in sig på att de tre brustit i saklighet och opartiskhet.
FörsäkringskassanNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, lyfter fram Försäkringskassan som ett gott exempel och pekar på att myndigheten lyckats styra över de flesta användare att utnyttja självbetjäningstjänster på webben.
LuftfartsverketNyhetFörsvarsmakten säger nej till Luftfartsverkets planer på att fjärrstyra Visby flygplats från Stockholm, enligt programmet Kaliber i Sveriges radio.
luftfartsverketNyhetAnställda vid Luftfartsverket och Transportstyrelsen blev bjudna på middag av Saab, en vecka innan en större upphandling skulle påbörjas. Inte ok, säger experter till Sveriges radios Kaliber.
RepresentationNyhetRegeringen har tagit ifrån de statliga myndigheterna möjligheten att göra avdrag för moms vid representation. Momsen ska i fortsättningen bokföras som en representationskostnad.
TurkietNyhetEnligt en ny rapport från Amnesty international har mer än 100 000 personer inom den offentliga sektorn i Turkiet blivit godtyckligt avskedade efter kuppförsöket. Deras möjligheter att försörja sig är små.
HÖGSKOLANNyhetNu utreds styrningen av högskolor och universitet. Ett mål är att hitta sätt att belöna lärosätens samverkan med övriga samhället. ”Forskningen är inte bara en angelägenhet för forskarna själva”, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEfter åtta månader som vikarierande generaldirektör har Mikael Ribbenvik nu utsetts till ny generaldirektör för Migrationsverket. STs avdelningsordförande Sanna Norblad säger att samarbetet med Mikael Ribbenvik fungerat bra under hans tid som vikarierande myndighetschef.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet