Annons:

Allmän pension

Ämne:Allmän pension
PensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre. Redan nästa år börjar åldersgränserna höjas.
PensionerNyhetPensionsåldern höjs med två år. Möjligheten att gå i pension flyttas fram till 63 års ålder och rätten att arbeta kvar förlängs till 69 år. Det är huvuddragen i den överenskommelse Pensionsgruppen kommit fram till.
PensionerNyhetDet behövs åtgärder för ett längre arbetsliv och fler arbetade timmar. Det är pensionsgruppen; Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, överens om.
PensionNyhetPensionsmyndigheten vill stoppa de förmånliga pensionsreglerna för högavlönade offentliganställda. Förmånerna bör anpassas till längre livslängd och inte övervältras på staten.
PensionNyhetPensionsmyndigheten ställer sig bakom utredningsförslaget att införa en riktålder för pension. Enligt förslaget ska riktåldern anpassas till utvecklingen av livslängden och ersätta dagens 65-årsgräns.
PensionNyhetArbetsgivarverket ställer sig i huvudsak positivt till Pensionsåldersutredningens förslag. Verket tycker det är lika viktigt att människor kommer in i arbetslivet tidigare, som att de jobbar längre.
ArbetslivNyhetPensionsåldern bör höjas till 66 år 2019 och sedan följa medellivslängden, föreslår Pensionsåldersutredningen. Britta Lejon, STs förbundsordförande, förstår tanken i teorin men menar att det är för rättsosäkert.
ArbetsrättNyhetDrygt 200 anställda i Euromaint Rail har förlorat sin rätt att gå i pension vid 60 års ålder. Förändringen är inget kollektivavtalsbrott, enligt Arbetsdomstolen.
FörsäkringarNyhetDen som blir sjuk och har kollektivavtal kan få ut 5 500 kronor mer i månaden än den som saknar avtal. Trots det är det framför allt de fackanslutna, i synnerhet medlemmar i TCO-förbund, som skaffar sig privata tilläggsförsäkringar.
PensionNyhetStatstjänstemän stannar kvar i arbetslivet längre än andra. Mer än var tredje fortsätter att arbeta efter 65-årsdagen. Högavlönade stannar längst.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEtt enigt socialförsäkrings­utskott kräver att regeringen ser till att de lokala servicekontoren blir kvar. Försäkringskassans ledning förhåller sig avvaktande. Beslutet att inte delta i de tre servicekontor som öppnas i maj står fast.
SJNyhetSJs pensionskostnad för koncernchefen Jan Forsberg var förra året 3,5 miljoner kronor. Forsbergs avtal strider mot regeringens riktlinjer men är för dyrt att omförhandla.
RegeringenNyhetRegeringen vill utreda hur svenskarna ska förmås att arbeta mer innan pensionen. Ökande medellivslängd gör att fler behöver arbeta längre innan de går i pension.
TjänstepensionNyhetAvgifterna i den statliga tjänstepensionen sänks i dag. För en genomsnittlig statstjänsteman innebär det att pensionskapitalet vid 65 års ålder kan öka med 23 000 kronor, eller 7 procent.
Prenumerera på